Onze vastgoedfondsen

Beleggen in vastgoedfondsen

image

Corum Origin logo

CORUM Origin, opgericht in 2012, is het eerste vastgoedfonds dat in de hele eurozone investeert.

13 Landen

7 Sectoren in de eurozone

6,06%

Bruto dividend 20232

6%

Jaarlijkse rendemenstdoelstelling

€ 1.135

Aandeelprijs incl. kosten en inschrijfcommissie
(Deelname vanaf 1 volledig aandeel)

6,68%

Effectief rendement3 over 10 jaar

image

Corum XL logo

CORUM XL is opgericht in 2017 en investeert in de eurozone én daarbuiten.

11 landen

Wereldwijd en in 7 sectoren

5,40%

Bruto dividend 20232

10%

Doelstelling effectief rendement3 in 10 jaar

€ 195

Aandeelprijs incl. kosten en inschrijfcommissie
(Deelname vanaf 1 volledig aandeel)

4,28%

Effectief rendement3 over 5 jaar

10 jaar
Aanbevolen beleggingshorizon

Bruto totaal rendement: het bruto dividend inclusief de waardestijging van het aandeel.        
Bruto dividend: het dividendrendement vóór Franse en buitenlandse belastingen, dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, oftewel 0,13% voor CORUM Origin in 2023), gedeeld door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in het jaar N.
Effectief rendement: Dit meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen inschrijvings- en beheerskosten.

Pictos/Green/attention2

Het kopen van CORUM-aandelen is een vastgoedbelegging.

Zoals elke vastgoedbelegging, is het een langetermijninvestering met een beperkte liquiditeit. Wij adviseren een beleggingshorizon van 10 jaar. Er bestaat een risico op kapitaalverlies, inkomsten zijn niet gegarandeerd en afhankelijk van de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt en valutakoersen. De terugkoop van aandelen wordt niet gegarandeerd. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties. Voordat u gaat investeren, dient u te controleren of de belegging bij uw financiële situatie past.

Wat is een vastgoedfonds?

Een toegankelijke manier om te beleggen in vastgoed

 

icon

 

Onze vastgoedfondsen brengen duizenden beleggers en spaarders samen. 

 

De doelstelling van de vastgoedfondsen is het aanhouden van gebouwen, huuropbrengsten innen en dit in de vorm van maandelijks dividend teruggeven aan beleggers.

 

 

 

Performances CORUM Eurion

 

Een vastgoedfonds is een beleggingsfonds voor de aankoop, het beheer en verkoop van verhuurde vastgoedobjecten.

Wie belegt in het vastgoedfonds, wordt een aandeelhouder en bezit een aandeel in een gediversifieerde vastgoedportefeuille. De aandeelhouder vertrouwt het volledige vastgoedbeheer toe aan een team van deskundigen en hoeft geen zorg te dragen voor de aankoop en verkoop van het vastgoed, relaties met de huurders, onderhoud van het vastgoed, etc. (service inbegrepen in de beheersvergoedingen).

In ruil daarvoor ontvangt de aandeelhouder een potentieel maandelijks inkomen uit de huuropbrengsten die door professionele huurders worden betaald en kan eventueel profiteren van verkoopwinst en ontwikkelingen in de aandeelkoers.

  CORUM streeft naar optimale prestaties van de vastgoedfondsen, om een stabiel potentieel rendement te kunnen bieden aan de aandeelhouder. De Franse naam voor zo'n vastgoedfonds is Société Civile de Placement Immobilier (SCPI). De AMF (de Franse variant van de AFM) is de toezichthoudende organisatie en staat maximaal 40% vreemd vermogen toe.

  Zelf vastgoed aankopen of beleggen in een vastgoedfonds?

  Zelf vastgoed aankopen

  picto
  U bent volledig eigenaar van het vastgoedobject

  picto
  U heeft zelf controle over de aan- en verkoopstrategie en het beheer

  picto
  U ontvangt maandelijkse huurinkomsten

  picto
  U profiteert van een potentiële waardevermeerdering

  icon Een relatief hoog bedrag is benodig om te starten

  icon Alle risico's zijn voor uzelf (leegstand, huurachterstand, onderhoud, schade en belastingregels)

  icon Het vergt een hoge mate van inspanning en betrokkenheid (huurcontracten, relatie met huurders, onderhoud)

  icon Geen gespreide belegging, waardoor het risico als hoog wordt gezien

  icon Onzekerheid over de continue veranderende regelgeving (in Nederland)

  Beleggen in een vastgoedfonds

  picto
  U kunt starten met een kleine investering (vanaf één aandeel)

  picto
  U hoeft zich geen zorgen te maken over het beheer van het vastgoed

  picto
  U ontvangt maandelijks potentieel dividend uit de huuropbrengsten

  picto
  U profiteert van een potentiële aandeelkoersstijging bij waardevermeerdering van het vastgoed

  picto
  U belegt in een gediversifieerde vastgoedportefeuille met honderden panden en huurders, waardoor risico's gespreid zijn

  icon Een deel van uw opbrengsten gaat naar de vastgoedbeheerder

  icon U heeft geen invloed op de aan- en verkoopstrategie en het beheer

  icon U bent niet volledig eigenaar van het vastgoed, maar deelt het eigendom met meerdere aandeelhouders

  icon U dient een aantal maanden te wachten voordat u dividend ontvangt, de tijd die de vastgoedbeheerder nodig heeft om nieuw vastgoed aan te kopen

  Waarom kiezen voor de vastgoedfondsen van CORUM?

  Award-winning vastgoedfondsen

  Awards CORUM XL

   

   

   

   

  Pictos/Green/attention2

  De beoordelingsmethoden voor de prijzen zijn verkrijgbaar bij de organisatoren. Verwijzing naar een beoordeling, prijs of rating is geen indicatie voor toekomstige prestaties.

  Start uw vastgoedbelegging

  Start direct uw online deelname of bespreek uw beleggingsplan met een van onze adviseurs,
  beschikbaar van maandag t/m vrijdag, van 09.00 uur tot 18.00 uur.

  Start uw vastgoedbelegging

  Start direct uw online deelname of bespreek uw beleggingsplan met een van onze adviseurs,
  beschikbaar van maandag t/m vrijdag, van 09.00 uur tot 18.00 uur.

  Veelgestelde vragen

  De vastgoedfondsen zijn gediversifieerd in 16 landen, 6 sectoren en 5 valuta's. Het vastgoed is enkel voor zakelijke doeleinden, zoals kantoren, winkels, industrie, hotels, logistiek en gezondheidszorg. De vastgoedobjecten worden speciaal geselecteerd op tal van (financiële) criteria. De huurders zijn doorgaans grotere organisaties zoals Heineken of Google. De fondsen investeren dus niet in vastgoed met een woonbestemming.

  Een vastgoedbeleggingsfonds wordt beheerd door een beheermaatschappij. Deze zoekt en onderzoekt vastgoed voor het fonds, koopt vastgoed aan, voert onderhandelingen met huurders, int de huren en verkoopt gebouwen. Bovendien beheert een beheermaatschappij de fondsenwerving en relaties met aandeelhouders, partners en huurders, evenals administratief, boekhoudkundig en juridisch beheer, met name de winstverdeling. Het is de beheermaatschappij ook verplicht om periodieke informatiedocumenten (jaarverslag, statuten, informatienota en kwartaalberichten) te verspreiden.

  Uw investering in CORUM genereert inkomsten op drie manieren, deze worden hieronder toegelicht.

   

  Dividend van het CORUM-aandeel

  Het dividend komt voort uit de huuropbrengsten, afkomstig van de huurders van onze gebouwen. Dit dividend wordt maandelijks aan u uitbetaald. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw verkregen dividend (of een deel ervan) automatisch te herbeleggen. 

   

  Waardestijging van het CORUM-aandeel

  Herwaardering vindt plaats als reactie op de waarde van het vastgoedobject, maar ook de schommelingen in de markten en koersen.

   

  Winstdeling

  Winstdeling komt voort uit de verkoop van vastgoed. De winst keren wij, na inhouding van een commissie over de vermogenswinst, direct naar rato uit over alle aandeelhouders.

  Commissie over de vermogenswinst op vastgoed - Een commissie over de vermogenswinst wordt uitsluitend ingehouden door CORUM wanneer een meerwaarde wordt gegenereerd. De commissie bedraagt:

   

  CORUM Origin

  - 1% incl. belastingen over de netto verkoopprijs als deze lager is dan € 5 miljoen;

  - 0,75% incl. belastingen over de netto verkoopprijs als deze hoger is dan of gelijk aan € 5 miljoen.

   

  CORUM XL

  - 5% incl. belastingen van de netto verkoopprijs indien de kapitaalwinst hoger is dan 5% van de verkoopprijs.

  Deze commissie, vrijgesteld krachtens artikel 135, lid 1, punt g) van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006, wordt ingehouden op het moment van de ondertekening van de definitieve akte.

  Ja, de aandelen van CORUM Origin en CORUM XL zijn vrij verhandelbaar. Dit betekent dat u de belegging zelf aan iemand anders kunt overdragen of een terugkoopverzoek bij ons kunt indienen.

  Met andere woorden, wanneer u zich als aandeelhouder geheel of gedeeltelijk wenst terug te trekken, dan beschikt u over twee manieren om dit te doen:

  • De verkoop van de aandelen (overdracht) zonder tussenkomst van ons, of
  • Een terugkoopverzoek van de aandelen gericht aan ons.

  Terugkoop staat wel onder naleving van de door de statuten voorgeschreven regels en grenzen. Voor meer informatie over door- en terug verkoop verwijzen wij u graag door naar de prospectus van CORUM Origin en CORUM XL, waarin de regels en voorwaarden uitvoerig staan beschreven.

  Let wel, wij garanderen de terugkoop van aandelen niet.

  Wanneer u bent ingeschreven krijgt u een eigen account. Hier kunt u op elk moment inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord om uw investeringen en portfolio instellingen in te zien. De prestaties worden maandelijks geupdate en zijn gebaseerd op de aankoop of verkoop van vastgoedobjecten, waarde ontwikkeling van de CORUM vastgoed aandelen en de potentiële dividend uitbetaling.

   

  Komt u er niet helemaal uit? Ons team staat klaar om u te helpen.

   

  Wilt u een bedrag bijstorten? Vul dan het contactformulier in met het verzoek en onze specialisten gaan aan de slag.

  De kosten voor het participeren in een CORUM vastgoedfonds hangen voornamelijk af van de keuze van het vastgoedfonds waarvan u aandelen wilt kopen. Een aandeel CORUM Origin kost momenteel namelijk € 1.135, terwijl een aandeel CORUM XL € 195 kost.

   

  Wij hanteren een transparante kostenstructuur

  De inschrijvingscommissie voor CORUM Origin is 11,964% en die van CORUM XL is 12%. Gedurende de investeringslooptijd ontvangt u dividend over uw gehele geïnvesteerde bedrag. De genoemde inschrijvingscommissie wordt bij terugverkoop van het aandeel verrekend.

   

  Inschrijvingscommissie

  Wij ontvangen van het betreffende vastgoedfonds bij inschrijving dus een inschrijvingscommissie van 11,964% (CORUM Origin) of 12% (CORUM XL) inclusief belastingen van de inschrijvingsprijs, die ingehouden wordt op de emissiepremie. Deze commissie omvat:

  1. De kosten voor het ophalen van kapitaal - oftewel fondsenwerving - van 10,80% (CORUM XL) of 10,764% (CORUM Origin) inclusief belastingen. (De commissie is vrijgesteld van btw, overeenkomstig artikel 261-C-1e van het Frans algemene belastingwetboek.)

  2. De onderzoeks- en beleggingskosten, waaronder de kosten voor het zoeken naar vastgoed, van 1,20% inclusief belastingen (de commissie is vrijgesteld krachtens artikel 135. Lid 1, punt g) van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006).

  Wij stellen u in staat om vastgoedeigenaar te worden zonder de lasten van vastgoedbeheer en huur management. Ons toegewijde in-house team zorgt er elke dag voor dat het vastgoed in optimale staat is en er een lange termijn relatie met de huurders wordt opgebouwd:

  • Aankoop, verkoop en het beheer van het vastgoed
  • Innen van huurinkomsten
  • Onderhoud en verbeteringen aan de gebouwen

  Doordat wij het gehele beheer in-house hebben, zijn we minder afhankelijk van externe partijen.

  Het kopen van aandelen in een vastgoedfonds is in de eerste plaats een belegging in vastgoed. Aan dit type belegging zijn dus risico's verbonden.

   

    4.1. Risico van kapitaalverlies

  Wanneer u vastgoedfondsaandelen koopt, heeft u geen garantie over de wederverkoopprijs. De prestaties in het verleden van het vastgoedfonds die u kiest, bieden geen garantie voor de toekomstige resultaten. U belegt uw spaargeld voornamelijk in onroerend goed en op lange termijn. Als bijgevolg is uw vermogen daarom onderworpen aan de risico's die verbonden zijn aan de vastgoedmarkten. De prijs van het onroerend goed van uw vastgoedfonds kan dus worden beïnvloed door een daling van de markt. Daarom is het raadzaam te beleggen in een vastgoedfonds die haar vastgoedbezit diversifieert naar bijvoorbeeld verschillende soorten gebouwen, verschillende landen of zelfs verschillende valuta's.

   

    4.2 Liquiditeitsrisico

  Als u rechtstreeks vastgoedfonds-deelnemingsrechten koopt, heeft u geen garantie dat u ze kunt verkopen. Zelfs als een beheermaatschappij u helpt een koper te vinden, garandeert zij niet de liquiditeit van uw beleggingen. Als de markt het niet goed doet, loopt u het risico dat u uw deelnemingsrechten niet kunt verkopen, behalve als het gaat om deelnemingsrechten waarop is ingeschreven in het kader van een levensverzekering. In de meeste gevallen blijft de verkoop echter "over-the-counter", d.w.z. op basis van een evenwicht tussen koper en verkoper. 

   

    4.3. Valutarisico

  U kunt deelnemingsrechten kopen in vastgoedfondsen (SCPI's) waarvan de activa zich in Frankrijk, in het buitenland of in beide landen bevinden. In het geval van een vastgoedfonds (SCPI) die buiten de eurozone in het buitenland is belegd, worden de aan- en verkopen door de beheermaatschappij in een andere valuta gedaan, en de ontvangen huurgelden eveneens in de lokale valuta. Deze strategie is bedoeld als hefboom voor waardecreatie; ze stelt u echter bloot aan het extra risico van schommelingen op de valutamarkt. De wisselkoers kan namelijk op en neer gaan, en dat heeft een directe invloed op de waarde van de activa en de huurinkomsten van het vastgoedfonds. Als de lokale valuta in waarde daalt ten opzichte van de euro, kan dit gevolgen hebben voor uw investering. 

   

    4.4. Risico van ongedekte inkomsten

  Het vastgoedfonds (SCPI) ontvangt inkomsten, namelijk de door de verschillende huurders betaalde huur, en keert deze uit aan de beleggers in de vorm van een potentieel dividend. Als de huur van alle of een deel van de gebouwen echter niet meer zou worden betaald, of als ze niet meer bezet zouden zijn, zouden de uitgekeerde dividenden dalen of zelfs verdwijnen. Uw inkomsten kunnen dus niet worden gegarandeerd. Een groot aantal panden in een vastgoedfonds en een selectie van financieel sterke huurders in de panden zijn dus belangrijke criteria: zo wordt het risico dat u loopt meer gespreid.

   

  4.5. Risico van rendementserosie

  Als belegger ontvangt u een potentieel inkomen uit de door het vastgoedfonds (SCPI) gegenereerde huren, die u maandelijks of per kwartaal worden uitbetaald. Hoe beter het vastgoedfonds in het verleden heeft gepresteerd, hoe meer het nieuwe investeerders aantrekt. Zij moet deze spaarpot echter snel herinvesteren, waardoor het risico ontstaat dat de panden die zij verwerft een lager rendement bieden, en dat de potentiële prestatie voor elke investeerder afneemt. Een vastgoedfonds die met mate verzamelt, maakt het mogelijk dit risico te beheersen: zij is van plan de uitgifte van nieuwe eenheden vooraf op verstandige wijze te beperken, zodat zij haar vastgoedportefeuille onder de best mogelijke voorwaarden kan uitbreiden. 

   

    4.6. Risico van investeringskosten

  De potentiële inkomsten die u uit uw deelnemingsrechten van het vastgoedfonds (SCPI) ontvangt, zijn exclusief kosten. Deze kosten zijn echter reëel en tweeledig van aard. De abonnementsvergoeding, die varieert tussen 8% en 12%, en die in één keer wordt afgetrokken bij de inschrijving. En de jaarlijkse beheersvergoeding, die rechtstreeks wordt ingehouden op de door het vastgoedfonds ontvangen huurinkomsten, waaruit uw potentiële dividenden worden afgeleid. Als u uw deelnemingsrechten snel verkoopt, bestaat het risico dat het totaal van deze kosten het rendement van het opgebouwde spaargeld vermindert. Een investering over een periode van minstens 10 jaar wordt over het algemeen aanbevolen om deze kosten zoveel mogelijk af te vlakken.

   

    4.7. Risico van fiscaal rendement

  De potentiële inkomsten die door (SCPI) vastgoedfonds-eenheden worden gegenereerd zijn belastbaar. In sommige gevallen bestaat het risico dat uw belastingdruk toeneemt. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met de nettorendabiliteit na belasting voordat u deelnemingsrechten koopt.  

  Daarvoor is het belangrijk te weten dat de potentiële inkomsten uit de deelnemingsrechten van een in Frankrijk belegde vastgoedfonds belast worden volgens uw marginale belastingtarief en ook onderworpen zijn aan sociale bijdragen tegen een tarief van 17,2%.  

  In het geval van een in het buitenland belegd vastgoedfonds is het het vastgoedfonds die de belasting voorschiet voor elke partner. De ontvangen inkomsten zijn dus exclusief buitenlandse belasting.  De partner moet niettemin aangifte doen van de inkomsten die hij in Frankrijk ontvangt. Dubbele belastingheffing wordt echter vermeden door het algemene belastingkredietmechanisme of door de methode van het effectieve tarief, afhankelijk van de bepalingen van de internationale belastingverdragen tussen Frankrijk en de betrokken landen. 

  Bovendien vallen aandelen in onroerende goederen in onroerende staat onder de vermogensbelasting. In dit geval vermindert de aankoop van aandelen via een levensverzekering, op krediet of in ontbinding mechanisch de belastbare grondslag van een belastingplichtige die aan de IFI is onderworpen.

  Sociétés Civiles de Placement Immobilier, of SCPI's, zijn ondernemingen die vastgoedactiva bezitten. SCPI's zamelen voornamelijk geld in bij individuele beleggers. De belegger kan dan aandelen in de SCPI ontvangen. Met deze middelen kopen en beheren de SCPI's gebouwen. Door aandelen in een SCPI te kopen, wordt de investeerder een partner en ontvangt hij huur in de vorm van dividenden.

  U kunt zich inschrijven door op de knop 'inschrijven' bovenaan in het menu te klikken. Hier kunt u vervolgens de stappen doorlopen om u aan te melden.

  U kunt zich ook aanmelden door het formulier op deze pagina in te vullen. Onze specialisten nemen dan contact met u op over de inschrijving.

  Houd er rekening mee, omdat het om een beleggingsproduct gaat, dat er verschillende vragen worden gesteld omtrent uw huidige financiële situatie en investeringskennis. Vanuit de AMF zijn we verplicht deze onderdelen uit te vragen.

  Pictos/Green/attention2

  CORUM aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een belegging voor de lange termijn met een beperkte liquiditeit. Er bestaat een risico op verlies van kapitaal, het inkomen is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en de valutakoers. Wij adviseren een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar. De resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige resultaten. Voordat u gaat investeren, dient u te controleren of de belegging bij uw financiële situatie past.