FAQ

Aangenaam, wij zijn CORUM Investments, de internationale tak van de CORUM Groep, een van origine Frans bedrijf dat inmiddels internationaal een grote speler in (vastgoed)spaar- en investeringsoplossingen is. CORUM Investments is een merknaam van CORUM Asset Management, dat is opgericht in 2011 in Frankrijk. Niet zo verrassend dat ons hoofdkantoor dan ook in Parijs is gevestigd. Naast ons hoofdkantoor hebben we nog vestigingen in Wenen, Lissabon, Dublin, Londen, Singapore en Amsterdam. Al deze kantoren bestaan al enige jaren, maar bedienden niet zozeer de commerciële markt waarin zij zich bevonden, de kantoren waren opgezet voor lokale aanwezigheid van onze Investment (investeringen in vastgoedobjecten) & Asset Management (beheer van vastgoedobjecten) tak. Met andere woorden, het aankopen, onderhouden en verkopen van vastgoedobjecten.

Met het aanbieden van de producten en services van CORUM aan consumenten in Nederland, Portugal en Oostenrijk zijn wij (pas) in 2019 gestart. Het kan daarom heel goed zijn dat dit uw eerste kennismaking met ons is! Maar als onderdeel van de CORUM Groep maken wij deel uit van een onderneming dat zich in 11 jaar tijd heeft ontplooid tot een van de internationale marktleiders in de branche, met meer dan 4 miljard euro aan in beheer en inmiddels ruim 70.000 aandeelhouders. De afgelopen 11 jaar hebben we een gediversifieerde, internationale vastgoedportefeuille met stabiele huurders opgebouwd; mooie resultaten en rendementen behaald; verscheidende awards voor onze vastgoedfondsen in de wacht gesleept en ons klantenbestand flink uitgebreid.

Als vermogensbeheerder handelt CORUM Investments voor het beheer van de fondsen onder controle van verschillende toezichtsorganen, waaronder de toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF, de Franse Autoriteit Financiële Markten). CORUM Asset Management heeft een goedkeuring GP-11000012 ontvangen van de AMF als vermogensbeheerder en een goedkeuring op grond van de AIFM-richtlijn 2001/61/EU.

Een vastgoedbeleggingsfonds is een entiteit die zich bezighoudt met de acquisitie, het beheer en de taxatie van vastgoed voor verhuurdoeleinden. Het werft fondsen bij beleggers en vergoedt hen met inkomsten na aftrek van beheer- & verzekeringskosten en onroerendgoedbelasting.

Een vastgoedbeleggingsfonds wordt beheerd door een beheermaatschappij. Deze zoekt en onderzoekt vastgoed voor het fonds, koopt vastgoed aan, voert onderhandelingen met huurders, int de huren en verkoopt gebouwen. Bovendien beheert een beheermaatschappij de fondsenwerving en relaties met aandeelhouders, partners en huurders, evenals administratief, boekhoudkundig en juridisch beheer, met name de winstverdeling. Het is de beheermaatschappij ook verplicht om periodieke informatiedocumenten (jaarverslag, statuten, informatienota en kwartaalberichten) te verspreiden.

Wij bieden momenteel aandelen in twee producten - twee vastgoedfondsen - aan in Nederland: CORUM Origin en CORUM XL. Vastgoedfonds CORUM Origin is opgericht in 2012 en heeft investeringen in de eurozone, vastgoedfonds CORUM XL is in 2017 gelanceerd en belegt wereldwijd, met uitzondering van Frankrijk. Voor meer en gedetailleerdere informatie over de fondsen, neem dan een kijkje op de speciale productpagina’s van CORUM Origin en CORUM XL.

Met onze beide vastgoedfondsen investeren we in verschillende landen. Momenteel heeft CORUM Origin vastgoed in 13 landen, te weten: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Ierland, Finland, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen. CORUM XL heeft tot dusver geïnvesteerd in vastgoed in 12 landen: Nederland, België, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Polen, Finland, Noorwegen, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

We spreken over 'momenteel', omdat ons Investment team continu lokale markten, markttrends en valutakoersen in de gaten houdt en analyses uitvoert om gunstige omstandigheden te ontdekken en nieuwe kansen te signaleren.

Wij investeren met beide fondsen in de sectoren: kantoren, winkels, industrie, hotels, logistiek en gezondheidszorg.

Uw investering in CORUM genereert inkomsten op drie manieren, deze worden hieronder toegelicht.

 

Dividend van het CORUM-aandeel

 

Het dividend komt voort uit de huuropbrengsten, afkomstig van de huurders van onze gebouwen. Dit dividend wordt maandelijks aan u uitbetaald. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw verkregen dividend (of een deel ervan) automatisch te herbeleggen. 

 

Waardestijging van het CORUM-aandeel

 

Herwaardering vindt plaats als reactie op de waarde van het vastgoedobject, maar ook de schommelingen in de markten en koersen.

 

Winstdeling

 

Winstdeling komt voort uit de verkoop van vastgoed. De winst keren wij, na inhouding van een commissie over de vermogenswinst, direct naar rato uit over alle aandeelhouders.

 

Commissie over de vermogenswinst op vastgoed - Een commissie over de vermogenswinst wordt uitsluitend ingehouden door CORUM wanneer een meerwaarde wordt gegenereerd. De commissie bedraagt:

 

CORUM Origin

- 1% incl. belastingen over de netto verkoopprijs als deze lager is dan € 5 miljoen;

- 0,75% incl. belastingen over de netto verkoopprijs als deze hoger is dan of gelijk aan € 5 miljoen.

 

CORUM XL

- 5% incl. belastingen van de netto verkoopprijs indien de kapitaalwinst hoger is dan 5% van de verkoopprijs.

Deze commissie, vrijgesteld krachtens artikel 135, lid 1, punt g) van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006, wordt ingehouden op het moment van de ondertekening van de definitieve akte.

De kosten voor het participeren in een CORUM vastgoedfonds hangen voornamelijk af van de keuze van het vastgoedfonds waarvan u aandelen wilt kopen. Een aandeel CORUM Origin kost momenteel namelijk € 1.135, terwijl een aandeel CORUM XL € 195 kost.

 

Wij hanteren een transparante kostenstructuur

 

De inschrijvingscommissie voor CORUM Origin is 11,964% en die van CORUM XL is 12%. Gedurende de investeringslooptijd ontvangt u dividend over uw gehele geïnvesteerde bedrag. De genoemde inschrijvingscommissie wordt bij terugverkoop van het aandeel verrekend.

 

Inschrijvingscommissie

 

Wij ontvangen van het betreffende vastgoedfonds bij inschrijving dus een inschrijvingscommissie van 11,964% (CORUM Origin) of 12% (CORUM XL) inclusief belastingen van de inschrijvingsprijs, die ingehouden wordt op de emissiepremie. Deze commissie omvat:

 

1. De kosten voor het ophalen van kapitaal - oftewel fondsenwerving - van 10,80% (CORUM XL) of 10,764% (CORUM Origin) inclusief belastingen. (De commissie is vrijgesteld van btw, overeenkomstig artikel 261-C-1e van het Frans algemene belastingwetboek.)

 

2. De onderzoeks- en beleggingskosten, waaronder de kosten voor het zoeken naar vastgoed, van 1,20% inclusief belastingen (de commissie is vrijgesteld krachtens artikel 135. Lid 1, punt g) van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006).

Iedere nieuwe aandeelhouder dient in te schrijven op minstens een (1) aandeel. Bent u eenmaal aandeelhouder, dan kunt u ook inschrijven op aandelenfracties. Dit kan door bijvoorbeeld periodiek een vast bedrag te automatisch te investeren, uw maandelijkse dividend (deels) te herbeleggen, of losse stortingen te doen.

Nee, er is geen maximum gesteld op het aantal aandelen per aandeelhouder.

Uw aandelen worden dividendgerechtigd op de 1ste dag van de 6e maand na inschrijving en volledige betaling. Het eerste dividend over uw CORUM-aandelen wordt uitgekeerd op de 10e van de maand volgend op de dividendgerechtigde datum van de belegging.

Elke nieuwe aandeelhouder bij CORUM heeft te maken met een dividendgerechtigde periode, een wachttermijn van 5 maanden alvorens er dividend wordt uitgekeerd. Deze periode van 5 maanden geeft ons de tijd om 1. te zoeken naar en 2. aan te kopen van nieuw vastgoed. Bovendien voorkomen we hiermee ook dat aandeelhouders worden benadeeld door de komst van nieuwe aandeelhouders en geen dividend ontvangen. Nieuwe beleggers betekent immers nieuwe aandelen en bij gelijkblijvende huurinkomsten zou dit zorgen voor verwatering van de bestaande aandeelhouders. Om deze vorm van verwatering te voorkomen, is de dividendgerechtigde termijn van toepassing. Met andere woorden, we willen Jan niet van zijn kleren ontdoen om Klaas te kunnen kleden.

Wanneer wij een vastgoedobject verkopen, dan wordt de winst die op het object wordt gemaakt, evenredig verdeeld over alle aandeelhouders van het fonds waar het vastgoed in de portefeuille zat. Deze winstdeling staat los van de potentiële maandelijkse dividenduitkering – die elke maand rond de 10e van de maand wordt uitgekeerd – en wordt na verkoop direct naar uw rekening overgemaakt.

U dient onderscheid te maken tussen de Franse fiscale regeling en de Nederlandse fiscale regeling. CORUM is belastingtechnisch transparant in Frankrijk. Dit bekent dat de Nederlandse beleggers voor het in Frankrijk aangehouden vastgoedinkomen belasting zijn verschuldigd in verhouding tot haar of zijn aandelenbezit (en niet CORUM zelf). Deze Franse belastingheffing zou dezelfde zijn in het geval de aandeelhouder het Franse vastgoed rechtstreeks in eigendom zou houden. Elk jaar informeren wij de aandeelhouders over de bedragen die zij moeten declareren, vergezeld van een begeleidende uitleg voor hun belastingopgave.

Voor Nederlandse fiscale doeleinden wordt CORUM aangemerkt als non-transparant. Dit betekent dat CORUM (en niet de aandeelhouders) voor de Nederlandse vastgoedinkomsten Nederlandse vennootschapsbelasting verschuldigd is. Hiernaast geldt dat de Nederlandse belegger naar Nederlandse maatstaven een aandeel heeft in CORUM. De Nederlandse belegger zal jaarlijks de waarde van het aandeel op 1 januari van dat jaar moeten opnemen in de aangifte inkomstenbelasting in de grondslag voor het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Een percentage van de waarde van deze grondslag wordt in de heffing betrokken tegen 30%. De werkelijke opbrengst wordt niet belast.

Voorbeeldberekening zien? Bekijk dan onze Belastingen one pager.

Ja, de aandelen van CORUM Origin en CORUM XL zijn vrij verhandelbaar. Dit betekent dat u de belegging zelf aan iemand anders kunt overdragen of een terugkoopverzoek bij ons kunt indienen.

 

Met andere woorden, wanneer u zich als aandeelhouder geheel of gedeeltelijk wenst terug te trekken, dan beschikt u over twee manieren om dit te doen:

 

  • De verkoop van de aandelen (overdracht) zonder tussenkomst van ons, of
  • Een terugkoopverzoek van de aandelen gericht aan ons.

 

Terugkoop staat wel onder naleving van de door de statuten voorgeschreven regels en grenzen. Voor meer informatie over door- en terug verkoop verwijzen wij u graag door naar de prospectus van CORUM Origin en CORUM XL, waarin de regels en voorwaarden uitvoerig staan beschreven.

 

Let wel, wij garanderen de terugkoop van aandelen niet.

Wij hanteren een zo transparant mogelijke kostenstructuur, zodat de kosten en baten helder zijn voor u.

 

Gedurende de gehele looptijd van uw investering ontvangt u potentieel maandelijks dividend over de volledige waarde van uw aandelenportefeuille. Te allen tijde heeft uw aandeel de kostencomponent inschrijvingscommissie (11,964% in CORUM Origin, of 12% in CORUM XL). U betaalt deze kosten, zodra u besluit uit te stappen.

 

Kortom, u geniet van een volledige dividenduitbetaling gedurende de looptijd van uw investering, ook over het kostenaspect. Als u uw aandelenportefeuille doorverkoopt, zonder tussenkomst van ons, dan neemt de nieuwe aandeelhouder deze kostencomponent uiteraard over.

 

Ter illustratie: bij een inschrijfprijs van € 195 voor 1 aandeel CORUM XL vindt de terugbetaling plaats op basis van de terugkoopwaarde die als volgt wordt vastgesteld:

De huidige waarde van het aandeel à € 195, verminderd met de inschrijvingscommissie van € 23,40 (12%), inclusief belastingen = € 171,60.

Ja, de aandelen van de CORUM vastgoedfondsen zijn vrij verhandelbaar. U kunt de belegging zelf aan iemand anders overdragen.

Ja, dit is zeker mogelijk. Een van onze adviseurs helpt u graag om dit in gang te zetten.

Nee, u kunt bij ons geen geld lenen.

Bij overlijden worden de CORUM-aandelen opgenomen in de nalatenschap. De aandelen zijn overdraagbaar en, nadat de nalatenschap geregeld is, stelt de notaris ons in kennis van de identiteit van de nieuwe aandeelhouders (de erfgenamen).

Vastgoedbeleggingen zijn investeringen die u doet voor de lange termijn. Hierbij geldt dat een belegging altijd gepaard gaat met een risico op kapitaalverlies. Hoewel vastgoedbeleggingen wellicht minder risicovol zijn dan andere beleggingsvormen, heeft onze tak van sport wel met risico’s te maken door veranderingen in de vastgoedmarkten en valutakoersen. Inkomsten zijn dan ook niet gegarandeerd, deze zijn afhankelijk van de prestaties van het fonds. Zo kunnen het dividend en eindkapitaal bijvoorbeeld lager uitvallen dan verwacht, maar wij proberen dit risico te verlagen, doordat wij diversificatie (spreiding) toepassen op verschillende vlakken: type vastgoed, de sectoren en de valuta. Wij adviseren bovendien een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar. De liquiditeit is beperkt en wij garanderen terugverkoop van de aandelen niet. Bovendien, zoals bij elke belegging zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Heeft u liever dat er iemand bij u langskomt of wil u graag een afspraak bij ons op kantoor? Dat kan uiteraard.

Neem gerust contact met ons op via +31 (0)20 237 1910 of stuur een e-mail naar [email protected] en we plannen graag iets met u in!

Jazeker. Zodra u aandeelhouder bij ons bent, krijgt u een persoonlijke, beveiligde omgeving waar u 24/7 online toegang heeft tot en inzicht krijgt in uw beleggingen. U vindt hier allerlei informatie en overzichten omtrent uw aandelen. Ook kunt u hier eenvoudig verschillende documenten – zoals de kwartaaloverzichten, jaarverslagen etc. – raadplegen.

U kunt zich het gemakkelijkst inschrijven door hier uw inschrijvingsverzoek te doen. Dan nemen wij contact met u op om u van u verdere informatie te voorzien en na te gaan of wij een match voor u zijn. Vervolgens krijgt u een e-mail van ons met het inschrijvingsformulier en de benodigde documenten. Zodra de betaling is vervolledigd, zullen uw aandelen worden aangemaakt en bent u trotse eigenaar van (een stukje) vastgoed!