CORUM XL

CORUM XL investeert in vastgoed wereldwijd.

In 2021 werd het fonds bekroond tot Beste Internationale Vastgoedfonds.

Wereldwijd belegd
Een spreiding van geïnvesteerd vermogen over meerdere landen en sectoren
image
Streng gereguleerd
Onder toezicht van en vergunning verleend door de Autorité des Marchés Financiers (Franse AFM)
image
Solide cijfers
Een financiële bezettingsgraad van 99,31% met een niet opzegbare huurperiode van 7,04 jaar
image
5,84%
bruto dividend in 2021*
Beleggen vanaf: € 195 
(inclusief kosten en inschrijvingscommissie)
Rendementsdoelstelling van 10% over 10 jaar**
(niet gegarandeerd)

CORUM XL: een van de meest veelbelovende vastgoedfondsen van 2020

Onderscheiding door 'Le Particulier' gepubliceerd in september 2020 (categorie: 'gediversifieerde vastgoedfonds dat korter dan 4 jaar bestaat'), op basis van drie criteria: toekomstperspectieven, prestaties en intrinsieke kwaliteit.

CORUM XL behaalde in 2020 en 2021 zeer goede prestaties met een rendement van respectievelijk 5,66% en 5,84%.

*Bruto dividend: het dividendrendement vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, dat wil zeggen 0,10% in 2021), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. 

**Effectief rendement: Dit meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen beheer- en inschrijvingskosten.

De aankoop van CORUM XL-aandelen is een vastgoedinvestering: het is een lange termijn belegging met beperkte liquiditeit, er bestaat een risico van kapitaalverlies en de inkomsten zijn niet gegarandeerd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

image
€1,3 miljard
Kapitalisatie op 31 maart 2022
62 vastgoedobjecten in 12 landen
Vastgoedportefeuille op 31 maart 2022

Het belegd vermogen komt overeen met de omvang van het vastgoedfonds. Deze wordt berekend door de inschrijvingsprijs te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.

Inschrijvingsvoorwaarden
Vanaf € 195 (inclusief kosten en inschrijvingscommissie)
Inschrijving via een van onze adviseurs of dien online uw verzoek in
image
Download nu de Highlights van het 3e kwartaal 2022
Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een belegging voor de lange termijn waarbij een risico op verlies van kapitaal bestaat door veranderingen in de vastgoedmarkten en valutakoersen. Inkomsten zijn niet gegarandeerd, deze zijn afhankelijk van de prestaties van het fonds. Wij adviseren een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar. De liquiditeit is beperkt, de beheermaatschappij garandeert de terugverkoop van de aandelen niet. En zoals bij elke investering zijn prestaties uit het verleden geen garantie voor de toekomstige prestaties.