CORUM XL, opgericht in 2017, is het eerste vastgoedfonds

dat buiten Europa heeft geïnvesteerd.

De performance sinds oprichting

CORUM XL 2017-2023

Jaarlijkse CORUM XL dividend en aandeel ontwikkeling

5,40% Bruto dividend* 2023

CORUM XL heeft een rendementsdoelstelling van 5%, na aftrek van inschrijvings- en beheerskosten. Sinds 2017 is de doelstelling altijd behaald of overtroffen.

 

€ 195 per CORUM XL aandeel

De aandeelprijs is sinds 2017 gestegen van €185 naar €195 (inclusief 12% kosten en inschrijvingscommissie).

 

4,28% Effectief rendement over 5 jaar

Het effectief rendement meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen beheer- en inschrijvingskosten. 

*Bruto dividend: het dividendrendement vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse financiële prestatie van CORUM XL worden gemeten.

Pictos/Green/attention2

Vastgoedfondsen zijn langetermijnbeleggingen die risico's met zich meebrengen.
Het kopen van CORUM XL-aandelen is een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft ook dit een belegging op lange termijn met een beperkte liquiditeit. Wij adviseren een beleggingshorizon van 10 jaar. Er bestaat allereerst een risico op kapitaalverlies. Bovendien zijn het belegde kapitaal en de inkomsten niet gegarandeerd en afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt. CORUM Asset Management garandeert de terugkoop van uw aandelen niet. Tot slot, zoals geldt voor elke belegging, zijn de prestaties uit het verleden geen garantie voor de toekomstige prestaties.

Risico's

De risico's van een vastgoedbelegging

VALUTA RISICO

Schommelingen in wisselkoersen brengen een risico op kapitaalverlies en mogelijke schommelingen in de uitgekeerde inkomsten met zich mee.

NIET-GEGARANDEERDE INKOMSTEN

De door CORUM XL uitgekeerde potentiële inkomsten zijn niet gegrandeerd en kunnen zowel stijgen als dalen, afhankelijk van de ontvangen huren en de kosten met betrekking tot de gebouwen en het beheer van uw vastgoedfonds.

LIQUIDITEITSRISICO

Zoals alle vastgoedbeleggingen zijn vastgoedfondsen beperkt liquide. Daarom wijzen wij u erop dat de verkoop van uw aandelen niet gegarandeerd is en sneller of langzamer kan verlopen, afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt.

VALUTA RISICO

Schommelingen in wisselkoersen brengen een risico op kapitaalverlies en mogelijke schommelingen in de uitgekeerde inkomsten met zich mee.

NIET-GEGARANDEERDE INKOMSTEN

De door CORUM XL uitgekeerde potentiële inkomsten zijn niet gegrandeerd en kunnen zowel stijgen als dalen, afhankelijk van de ontvangen huren en de kosten met betrekking tot de gebouwen en het beheer van uw vastgoedfonds.

LIQUIDITEITSRISICO

Zoals alle vastgoedbeleggingen zijn vastgoedfondsen beperkt liquide. Daarom wijzen wij u erop dat de verkoop van uw aandelen niet gegarandeerd is en sneller of langzamer kan verlopen, afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt.

De kracht van CORUM XL

1. Diversificatie

Een gediversifieerde portefeuille maakt een betere risicobeheersing mogelijk.

CORUM XL was het eerste gediversifieerde vastgoedfonds dat een globale strategie ontwikkelde: Het bezit nu vastgoed in 11 landen van de Eurozone en diverse landen buiten de Eurozone. Met CORUM XL is geïnvesteerd in verschillende valuta's (Euro, Britse Pond, Poolse Zloty, Noorse kroon en Canadese dollar), wat de spreiding versterkt.

76

Aantal gebouwen*

2. Langlopende huurcontracten

De langetermijncontracten van huurders zorgt voor een beter inzicht in de toekomstige huurinkomsten.

De gebouwen van CORUM XL zijn sinds 2017 voor meer dan 98% bezet. Deze zijn verhuurd aan meer dan 183 solide bedrijven met uiteenlopende activiteiten (industrie, winkels, dienstverlening etc.).

7,07 JAAR

Gemiddelde vaste periode van de huurverplichting

3. Langetermijnbelegging

Onze langetermijnvisie stelt ons in staat in te spelen op langlopende vastgoed trends en valuta ontwikkelingen.

Sinds de oprichting heeft CORUM XL gebruik gemaakt van de marktcycli in plaats van zich erdoor te laten leiden. Concreet gezegd identificeren wij investeringsmogelijkheden in de gehele eurozone en daarbuiten.

10 JAAR

Aanbevolen beleggingshorizon*

Overtuigend


 

48.434 AANDEELHOUDERS

De 48.434 aandeelhouders van CORUM XL hebben ons hun vertrouwen gegeven: zij hebben sinds zijn oprichting in 2017 meer dan 1.9 miljard euro in het vastgoedfonds geïnvesteerd.

 

13 AWARDS

Sinds 2018 heeft CORUM XL verschillende onderscheidingen van de vakpers ontvangen voor zijn prestaties en de kwaliteit van zijn beheer.

Awards CORUM XL

Pictos/Green/attention2

De beoordelingsmethoden zijn verkrijgbaar bij de organisatoren. Verwijzingen naar ranglijsten, onderscheidingen of beoordelingen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties.

Start uw vastgoedbelegging

Start direct uw online deelname of bespreek uw beleggingsplan met een van onze adviseurs,
beschikbaar van maandag t/m vrijdag, van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Start uw vastgoedbelegging

Start direct uw online deelname of bespreek uw beleggingsplan met een van onze adviseurs,
beschikbaar van maandag t/m vrijdag, van 09.00 uur tot 18.00 uur.