CORUM Origin, opgericht in 2012, is het eerste vastgoedfonds

dat in de hele eurozone heeft geïnvesteerd.

De performance sinds oprichting

CORUM Origin 2012-2023

 

Jaarlijkse CORUM Origin dividend en aandeel ontwikkeling

6,06% Bruto dividend* 2023

CORUM Origin heeft een rendementsdoelstelling van 6%, na aftrek van inschrijvings- en beheerskosten. Sinds 2012 is de doelstelling altijd bereikt of overtroffen.

 

6,84% Effectief rendement over 10 jaar

Het effectief rendement meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen beheer- en inschrijvingskosten. 

 

€ 1.135 Aandeelprijs CORUM Origin

De aandeelprijs is sinds 2012 gestegen van €1.000 naar €1.135 (inclusief 11,96% kosten en inschrijvingscommissie).

*Bruto dividend: het dividendrendement vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse financiële prestatie van CORUM Origin worden gemeten.

Pictos/Green/attention2

Vastgoedfondsen zijn langetermijnbeleggingen die risico's met zich meebrengen.
Het kopen van CORUM Origin-aandelen is een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft ook dit een belegging op lange termijn met een beperkte liquiditeit. Wij adviseren een beleggingshorizon van 10 jaar. Er bestaat allereerst een risico op kapitaalverlies. Bovendien zijn het belegde kapitaal en de inkomsten niet gegarandeerd en afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt. CORUM Asset Management garandeert de terugkoop van uw aandelen niet. Tot slot, zoals geldt voor elke belegging, zijn de prestaties uit het verleden geen garantie voor de toekomstige prestaties.

Risico's

De risico's van een vastgoedbelegging

RISICO OP KAPITAALVERLIES

De waarde van de CORUM Origin-aandelen volgt de waarde van het vastgoed over een bepaalde periode. De waarde kan dus stijgen of dalen, afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkten.

NIET-GEGARANDEERDE INKOMSTEN

De door CORUM Origin uitgekeerde potentiële inkomsten zijn niet gegarandeerd en kunnen zowel stijgen als dalen, afhankelijk van de ontvangen huren en de kosten met betrekking tot de gebouwen en het beheer van uw vastgoedfonds.

LIQUIDITEITSRISICO

Zoals alle vastgoedbeleggingen zijn vastgoedfondsen beperkt liquide. Daarom wijzen wij u erop dat de verkoop van uw aandelen niet gegarandeerd is en sneller of langzamer kan verlopen, afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt.

RISICO OP KAPITAALVERLIES

De waarde van de CORUM Origin-aandelen volgt de waarde van het vastgoed over een bepaalde periode. De waarde kan dus stijgen of dalen, afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkten.

NIET-GEGARANDEERDE INKOMSTEN

De door CORUM Origin uitgekeerde potentiële inkomsten zijn niet gegarandeerd en kunnen zowel stijgen als dalen, afhankelijk van de ontvangen huren en de kosten met betrekking tot de gebouwen en het beheer van uw vastgoedfonds.

LIQUIDITEITSRISICO

Zoals alle vastgoedbeleggingen zijn vastgoedfondsen beperkt liquide. Daarom wijzen wij u erop dat de verkoop van uw aandelen niet gegarandeerd is en sneller of langzamer kan verlopen, afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt.

De kracht van CORUM Origin

Een gediversifieerde portefeuille maakt een betere risicobeheersing mogelijk.

CORUM Origin was het eerste gediversifieerde vastgoedfonds dat een 100% Europese strategie ontwikkelde: het bezit nu vastgoed in 13 landen van de eurozone.

153

2. Langdurige huurcontracten

De langetermijncontracten van huurders zorgt voor een beter inzicht in de toekomstige huurinkomsten.

De gebouwen van CORUM Origin zijn sinds 2012 voor meer dan 97% bezet. Zij zijn verhuurd aan meer dan 351 solide bedrijven met uiteenlopende activiteiten (industrie, winkels, dienstverlening etc.).

5,53 JAAR

Een langetermijnvisie stelt ons in staat kansen te grijpen die voortvloeien uit langlopende vastgoedcycli.

Sinds zijn oprichting heeft CORUM Origin gebruik gemaakt van de marktcycli in plaats van zich erdoor te laten leiden. Concreet gezegd identificeren wij investeringsmogelijkheden in de gehele eurozone.

Overtuigend


 

52.986 AANDEELHOUDERS

De 45.256 aandeelhouders van CORUM Origin hebben ons hun vertrouwen gegeven: zij hebben sinds zijn oprichting in 2012 meer dan 2,5 miljard euro in het vastgoedfonds geïnvesteerd.

 

33 AWARDS

Sinds 2015 heeft CORUM Origin verschillende onderscheidingen van de vakpers ontvangen voor zijn prestaties en de kwaliteit van zijn beheer.

Awards

Pictos/Green/attention2

De beoordelingsmethoden zijn verkrijgbaar bij de organisatoren. Verwijzingen naar ranglijsten, onderscheidingen of beoordelingen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties.

Start uw vastgoedbelegging

Start direct uw online deelname of bespreek uw beleggingsplan eerst met een van onze adviseurs,
beschikbaar van maandag t/m vrijdag, van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Start uw vastgoedbelegging

Start direct uw online deelname of bespreek uw beleggingsplan eerst met een van onze adviseurs,
beschikbaar van maandag t/m vrijdag, van 09.00 uur tot 18.00 uur.