REFERENTIEPROGRAMMA

Draag iemand aan

en breid uw portefeuille uit!
 

Een beloning voor de nieuwe aandeelhouder,
én voor u.

Hoe werkt het?

 

Draag een nieuwe belegger bij ons aan en zowel u als de nieuwe aandeelhouder
ontvangen een interessante beloning!

En uiteraard ligt die beloning volledig in lijn met een van onze doelstellingen:
Uw belegging laten groeien.

 1. U beveelt CORUM Investments aan bij bijvoorbeeld een vriend,
   kennis of familielid (of meerdere!);

 2. Wij zorgen dat diegene alle gewenste informatie krijgt en alle eventuele
  vragen worden beantwoord
  , waarop de voorgedragen persoon besluit om
  CORUM-aandeelhouder te worden.

 1. U geniet beiden van een beloning die u kunt investeren in uw bestaande
  CORUM-belegging.

Pictos/Green/attention2

Neemt u deel aan het referentieprogramma via uw financieel adviseur?
Dan is uw financieel adviseur verantwoordelijk voor het contact met uw
aangedragen kandidaat omtrent het referentieprogramma.

Wie wilt u graag aandragen?

Wij pakken het verder op.

Waar vind ik mijn referentiecode of aandeelhoudersnummer?

Uw persoonlijke referentiecode heeft u per e-mail toegestuurd gekregen. Uw aandeelhoudersnummer vindt u onder het tabblad 'Mijn informatie' in uw CORUM-account en op diverse documenten, waaronder uw inschrijvingsbewijs en kwartaaloverzichten.

Ik wil deze persoon uitnodigen:

Telefoonnummer

Dit nummer kan door ons worden gebruikt om contact op te nemen met de aangedragen persoon.

Aandeelhouders die als rechtspersoon zijn ingeschreven of alleen aandelen in splitsing bezitten, kunnen niet deelnemen aan het referentieprogramma. Uw CORUM-adviseur geeft u graag meer informatie.

Pictos/Green/attention2

Een beloning die met u meegroeit


We bieden u een beleggingsbonus aan die gebaseerd is op het investeringsbedrag van de persoon die u aandraagt. Er zijn drie niveaus:

Referentieprogramma - Staffel 1

Referentieprogramma - Staffel 2

Referentieprogramma - Staffel 3

 

 

Zoals bij elke (her)belegging, moet u er rekening mee houden dat ook op het bedrag van de beloning de inschrijvingscommissie van toepassing is.
Zodra de nieuwe klant zich dankzij uw referentie heeft ingeschreven, zal de beloning na 2 maanden worden uitbetaald, nadat de nodige controles en procedures zijn uitgevoerd.
Zie de algemene voorwaarden hieronder.

 

 

 

Pictos/Green/attention2

Veelgestelde vragen

 1. Wie kan iemand aandragen?

Alle aandeelhouders van CORUM Investments, ongeacht het vastgoedfonds waarin ze hebben belegd (aandelen in volle eigendom), kunnen deelnemen aan het referentieprogramma door ons en onze producten aan te bevelen bij vrienden en familie.  

Als u met een financieel adviseur werkt, dan kunt u ook deelnemen aan het programma. Om te controleren of uw adviseur deelneemt - of voor meer informatie - raden wij aan rechtstreeks contact met hem/haar op te nemen. 

Let op: als u alleen aandelen in splitsing bezit of als rechtspersoon bent ingeschreven op CORUM-aandelen, dan kunt u helaas niet deelnemen aan het referentieprogramma. (zie meer informatie onder vraag 2)

 1. Wie kan aangedragen worden om aandeelhouder bij ons te worden?

Iedereen kan aangedragen worden voor het referentieprogramma, uiteraard door een bestaande aandeelhouder van CORUM Investments (m.b.v. de persoonlijke referentiecode). De criteria waaraan moet worden voldaan staan uitgebreid vermeld in de referentieprogramma voorwaarden, te weten: 

 • Meerderjarig zijn; 
 • Niet als rechtspersoon investeren; 
 • Een nieuwe klant zijn, d.w.z. nog niet eerder hebben belegd in een van onze producten;   
 • Minimaal € 2.000 investeren, in een of meerdere termijnen tijdens de kalendermaand volgend op de eerste inschrijving; 
 • Bij een inschrijving dient gekozen te worden voor volledige eigendom in plaats van aandelen in splitsing.
 1. Ik wi iemand aandragen

U kunt uw persoonlijke referentiecode direct doorgeven aan vrienden en familie etc. die geïnteresseerd zijn in ons productenaanbod. Uw referentiecode vindt u onder andere in de e-mail met de introductie van het referentieprogramma die we u hebben gestuurd. Uiteraard kunt u uw referentiecode op bij uw adviseur opvragen. 

Deze referentiecode is persoonlijk en uniek en dient alleen gebruikt te worden om vrienden en familie aan te dragen. De code mag niet op grote schaal aan andere mensen worden doorgegeven, dan wel publiekelijk worden verspreid (bijvoorbeeld op sociale media of internetfora), anders zullen de bijbehorende inschrijvingen als verdacht worden beschouwd. Als de daadwerkelijke referentie niet kan worden aangetoond, kan dit de toekenning van de beloning in gevaar brengen. 

 1. Ik ben aangedragen

U vindt de referentiecode in de e-mail die u van ons heeft ontvangen, waarin staat dat iemand u heeft aanbevolen. U kunt de code natuurlijk ook rechtstreeks vragen aan de CORUM Investments-aandeelhouder die u heeft aangedragen. Deze referentiecode heeft u nodig om in te vullen op het inschrijfformulier na de vraag: "Hoe heeft u CORUM Investments leren kennen?"
Uw CORUM-adviseur staat u indien nodig bij tijdens dit hele proces.

 1. Ik draag iemand aan 

Uw contact heeft zojuist op uw aanbevelen zijn/haar inschrijving op een van onze producten bevestigd: dat betekent dat hij/zij nu aandeelhouder is bij CORUM Investments. Na deze inschrijving is uw succesvolle deelname aan het referentieprogramma zo goed als bevestigd. Om uw beloning te ontvangen, hoeft u alleen maar te wachten tot het einde van de wettelijke bedenktijd van 30 dagen voor alle nieuwe aandeelhouders. Belangrijk om te weten is dat u 6 maanden de tijd heeft om uw bonus te herbeleggen.  

Mocht u meer informatie willen over deze deadline(s), neem dan contact op met u CORUM-adviseur.   

 1. Ik ben aangedragen 

Nadat u uw plannen met een van onze adviseurs heeft besproken, heeft u besloten op een van onze beleggingsproducten in te schrijven. Gefeliciteerd! U bent nu aandeelhouder bij CORUM Investments. Uw beloning wordt beschikbaar gesteld na afloop van de wettelijke herroepingstermijn van 30 dagen.  

Mocht u hier meer informatie over willen, dan staat uw CORUM-adviseur uiteraard klaar om u te woord te staan.

Pictos/Green/attention2

De door CORUM Investments verkochte producten zijn langetermijnbeleggingen die geen garantie bieden op rendement of prestatie en een risico inhouden op kapitaalverlies en liquiditeit. De inkomsten zijn niet gegarandeerd en zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt, de financiële markt en de wisselkoersen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.