Prestaties
Het leven van het vastgoedfonds

Wat de aandeelhouders zeggen: "Bij CORUM hebben we te maken met partners van hoge kwaliteit"

Wij willen u graag ontmoeten, u beter leren kennen, uw verwachtingen beter begrijpen en de beweegredenen die u ertoe brengen om anders te willen beleggen door u aan te sluiten bij CORUM Investments. Begrijpen hoe u uw ervaring als CORUM Investments-aandeelhouder beleeft, is belangrijk om ons te kunnen blijven verbeteren! Maak kennis met Jan-Willem, een nieuwe CORUM-aandeelhouder sinds bijna drie jaar.

 

Hoe heb je CORUM Investments leren kennen?

Jan-Willem: Het begon allemaal toen ik probeerde te begrijpen wat vastgoedfondsen nou precies waren... Ik had geen specifieke kennis van vastgoed, dus begon ik de vakpers te lezen. Ik heb verder onderzoek gedaan door de ranglijsten en vergelijkingssites te raadplegen, die zeer lovend waren over CORUM, zowel qua prestaties* als qua kwaliteit van de activa. Een vriend was bovendien ook erg te spreken over CORUM. Door deze verschillende bronnen te combineren, vormde ik mijn eigen conclusie en nam ik contact op met CORUM Investments. Vanaf dat moment was het eigenlijk heel eenvoudig. De adviseurs van CORUM Investments waren zeer ontvankelijk en ik kon mijn vragen kwijt. Dit was belangrijk voor mij, omdat dit investeringsproces een verbintenis op lange termijn is.

Wat was uw voornaamste reden om contact op te nemen met CORUM Investments?

Jan-Willem: Ik wilde mijn spaargeld diversifiëren, niet alleen om de risico's te beperken, maar ook om met verschillende tijdsperioden te kunnen werken: om te proberen een tussenstrategie te vinden tussen de spaarrekeningen, die veilig zijn maar niet erg winstgevend, en de financiële markten, die beter presteren maar volatieler zijn. Een ander criterium dat ik wilde was de mogelijkheid om regelmatige, maandelijkse en stabiele inkomsten** te ontvangen.

Waarom koos je voor vastgoedfondsen in plaats van het kopen van direct vastgoed, bijvoorbeeld een woning om te verhuren?

Wat mij motiveerde om in vastgoedfondsen te investeren, was in de eerste plaats de wens om niet al mijn eieren in één mandje te leggen. Met een huurwoning zijn we nooit veilig voor onvoorziene omstandigheden, denk aan een lastige buurt, verval etc. Mijns inziens biedt een vastgoedfonds verschillende voordelen: de pooling van de risico's, de betaling van regelmatige potentiële inkomsten, je hebt niet te maken met vakantieperiodes en vooral ook de besparing van tijd dankzij het werk van de beheermaatschappij. In het bijzonder zien de beheerders erop toe dat de huurgelden worden betaald. Ik heb dit ervaren tijdens de pandemie: er was geen aanzienlijke daling van de dividenden in die periode.

Een ander voordeel van vastgoedfondsen is het feit dat je je investering in de loop van de tijd kunt schalen. In tegenstelling tot een directe investering, die een zeer groot deel van je spaargeld in beslag neemt of een aanzienlijke financiering vereist, kun je met een vastgoedfonds geleidelijk en in verschillende vehikels investeren. De spaarinspanning wordt dus afgevlakt in de tijd, waardoor het mogelijk wordt voorzichtig maar zorgvuldig kapitaal op te bouwen [in ruil voor beheerskosten en een risico op kapitaalverlies, red.].

Wat trok u aan in het voorstel van de CORUM-groep?

Jan-Willem: Door in het profiel van de onderneming te spitten, ontdekte ik haar zeer soepele en goed doordachte structuur. De activa van de vastgoedfondsen van de CORUM Groep zijn bijzonder gediversifieerd. Dit geldt niet alleen vanuit typologisch oogpunt, met gebouwen in de detailhandel, de kantorensector etc., maar ook vanuit geografisch oogpunt, met investeringen in verschillende landen binnen en buiten de eurozone en zelfs aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Ik was bovendien erg gerustgesteld door de kwaliteit van de huurders, met eersteklas partijen [grote bedrijven en institutionele instellingen zoals Albert Heijn, Fedex, KPMG, Booking.com, red.], wat het risico op overwaardering van de portefeuille sterk beperkt. Tot slot wil ik ook nog even het zeer dynamische en proactieve beheer van de vastgoedportefeuille benoemen, en met name de verkoop van gebouwen, waardoor potentiële meerwaarden aan de beleggers kunnen worden doorgegeven.

De CORUM vastgoedfondsen kwamen dan ook op mij over als een compleet en efficiënt product, waarvan ik de rentabiliteit, de regelmatigheid en het lagere risico waardeer. De snelle en aanhoudende groei van de CORUM-groep wekt eveneens respect. Ik zie het als bewijs dat het mogelijk is om te durven, om een markt te ontwrichten met nieuwe oplossingen die doeltreffend blijken te zijn.

En hoe beoordeelt u uw relatie met CORUM Investments?

Ik vind dat je bij CORUM te maken hebt met gesprekspartners van hoge kwaliteit, en dit mag zeker worden onderstreept. De adviseurs van CORUM Investments zijn bekwaam, beschikbaar en pro-actief, en het feit dat wij, als klanten, door een toegewijde adviseur worden gevolgd, stelt ons in staat om op lange termijn een persoonlijke relatie op te bouwen. Mijn adviseur kent mij goed en ik kan dus samen met hem een investeringsplan opstellen, spreiden, doorrekenen in de tijd en zelfs een financieringspakket samenstellen.

Ik lees ook graag de Highlights die u elk kwartaal verstuurt. Het geeft mij gedetailleerde informatie over het vastgoed waarin mijn spaargeld is geïnvesteerd. Dit maakt mijn investering concreter: de gebouwen zijn niet alleen maar woorden op een stuk papier! Dankzij deze documentatie heb ik een beter inzicht in de strategische oriëntaties van de investment en asset managers van CORUM. Al deze elementen stellen mij gerust en sterken mij in mijn beslissing om het beheer van een deel van mijn spaargeld aan de CORUM Groep toe te vertrouwen.

 

* In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
** Inkomsten, of dividenden, zijn niet gegarandeerd en kunnen in de loop van de tijd fluctueren.

CORUM Asset Management, een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 600.000, Handels- en Vennootschapsregister Parijs nr. 531 636 546, hoofdkantoor gevestigd te 1 rue Euler 75008 Parijs, erkend door de AMF (Autorité des marchés financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2) op 14 april 2011 onder het nummer GP-11000012 en onder de AIFM 2011/61/EU richtlijn.

Het beheert de vastgoedfondsen CORUM Origin en CORUM XL. CORUM Origin, SCPI-visum nr. 12-17 van de AMF van 24 juli 2012; CORUM XL, SCPI-visum nr. 19-10 van de AMF van 28 mei 2019. CORUM Investments is een merknaam van CORUM Asset Management.

De producten die door CORUM Investments worden aangeboden, zijn beleggingen op lange termijn die geen garantie bieden op rendement of prestatie en die een risico inhouden op kapitaalverlies en liquiditeit. De inkomsten zijn niet gegarandeerd en hangen af van de ontwikkeling van de vastgoed- en financiële markten en van de wisselkoers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Partager cet article