Prestaties
Het leven van het vastgoedfonds

Vastgoedfondsen: het belangrijkste is niet om zoveel mogelijk kapitaal aan te trekken, maar om goed te investeren!

De vastgoedfondsen staan er goed voor, met een record netto-instroom (door cliënten belegd kapitaal) in de eerste helft van 2022 van maar liefst 5,2 miljard euro1. In het tweede kwartaal nam CORUM zelfs de leiding onder beheersmaatschappijen in Frankrijk met meer dan 315 miljoen euro opgehaald kapitaal2. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Maar het belangrijkste is om al dat geld goed te investeren... En sommige sectoren, zoals de gezondheidszorg, zouden hun rendement kunnen zien afnemen.

Het zal u niet ontgaan zijn: vastgoedbeleggingsfondsen blijven investeerders aantrekken! Zo hebben ze in Frankrijk, een van de grootste Europese vastgoedfondsmarkten, hebben een nieuwe recordinzameling aangekondigd van 5,2 miljard euro in de eerste helft van 2022, een stijging van 39% ten opzichte van de laatste helft van 2021 en 44% ten opzichte van de eerste helft van 2021.

Het tweede kwartaal van het jaar was zelfs historisch, met 2,6 miljard euro aangetrokken, het hoogste bedrag dat ooit in een kwartaal werd opgehaald. En het is CORUM dat de eerste plaats inneemt in het klassement met 315.212.856 euro aangetrokken kapitaal over de periode! Onze vastgoedfondsen CORUM Eurion en CORUM XL staan respectievelijk op de 3e en 7e plaats in deze collectie voor het tweede kwartaal van 2022.

De hoogte van het rendement van de vastgoedfondsen (gemiddeld 4,45% in 2021)3, hun geschiktheid als alternatief voor directe vastgoedaankopen, hun veerkracht tijdens de pandemie en geen zorgen over het beheer voor de klant, in ruil voor beheervergoedingen, verklaren hun groeiende reputatie en de steeds grotere belangstelling van beleggers, spaarders, ondernemers etc.

Weten wanneer je moet stoppen met kapitaal aantrekken om de prestaties op peil te houden

Kapitaal aantrekken is één ding, maar het is ook belangrijk deze geldstroom efficiënt te gebruiken. Met andere woorden, je moet gebouwen in goede staat kunnen kopen.

Wij hameren er al meer dan tien jaar op: de fondsenwerving moet verantwoord zijn! Want wat is het risico voor de belegger als zijn vastgoedfonds te veel geld aantrekt? Het risico is dat zijn geïnvesteerd kapitaal verwatert en het rendement dat hij ontvangt daalt. Het hele punt van een vastgoedfonds is om het geld dat het ontvangt snel én goed te investeren. Snel: zodat het kapitaal niet stilstaat en het snel potentiële huurinkomsten ontvangt die het aan investeerders kan uitkeren. Goed: zodat deze ontvangen huren een interessant potentieel rendement opleveren en de waarde van de aangekochte gebouwen een kans heeft om mettertijd te stijgen.

Bij CORUM Investments aarzelen we niet om - indien nodig - te stoppen met fondsenwerving, in plaats van de prestaties van onze vastgoedfondsen te laten verslechteren. Dat onze vastgoedfondsen hun prestatiedoelstellingen altijd hebben gehaald of zelfs overtroffen, is mede te danken aan deze strategische keuze. In 2021 behaalde CORUM Origin nog een rendement4 van 7,03%5 bij een jaarlijkse rendementsdoelstelling van 6%5 en een rendementsdoelstelling over 10 jaar6 van 6,60%5; CORUM XL behaalde in datzelfde jaar een rendement4 van 5,84%5 bij een jaarlijkse rendementsdoelstelling van 5%5 en een rendementsdoelstelling over 10 jaar6 van 10%5; CORUM Eurion ten slotte behaalde een rendement4 van 6,12%5 bij een jaarlijkse rendementsdoelstelling4 en een rendementsdoelstelling over 10 jaar6 van 4,5%5. Al bieden in het verleden behaalde resultaten natuurlijk geen garantie voor de toekomst.

CORUM vastgoedfondsen hebben fors geïnvesteerd in de eerste helft van 2022

Goed investeren is een echte uitdaging, die des te complexer is in de context van de record fondsenwerving van het eerste semester! Alles hangt af van de afzetmarkt van het vastgoedfonds en zijn vermogen om goede deals te vinden en goede overnameonderhandelingen te doen.

Wij hebben gekozen voor sectorale en geografische diversificatie - binnen en buiten de eurozone, en zelfs over de Atlantische Oceaan - om het aantal acquisitiemogelijkheden te vergroten en steeds de best mogelijke aankoopvoorwaarden te garanderen, in het belang van de investeerders.

In de eerste helft van 2022 konden wij dankzij onze ervaring en positie als leider op de vastgoedfondsenmarkt de beleggingen van onze klanten doeltreffend investeren via talrijke vastgoedaankopen. De CORUM vastgoedfondsen hebben in deze periode 709 miljoen euro geïnvesteerd: 215 miljoen euro in vijf landen van de eurozone voor CORUM Eurion, 259 miljoen euro in vijf gebouwen in het Verenigd Koninkrijk voor CORUM XL, waarbij geprofiteerd werd van de bijzonder lage stand van het Britse pond, en 235 miljoen euro in acht gebouwen in vier eurozonelanden voor CORUM Origin.

Vastgoedfondsen in de gezondheidszorg: naar een lagere rentabiliteit?

Kantoorvastgoedfondsen haalden het meest op in de eerste helft van het jaar (45% van de opgehaalde bedragen), gevolgd door gediversifieerde vastgoedfondsen (27%). Op de derde plaats kwamen vastgoedfondsen in de gezondheidszorg, met een marktaandeel van 15% en een bruto-instroom van 932 miljoen euro2. Dit is nog steeds een indrukwekkend cijfer: vastgoedfondsen in de gezondheidszorg zijn sinds de Covid-19-crisis flink in opkomst. Hun instroom zwakte in het tweede kwartaal echter af, met een bruto-instroom van 410 miljoen euro, vergeleken met 460 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar en 522 miljoen euro in het eerste kwartaal van 20222. Dit komt door de schandalen die hun reputatie het afgelopen voorjaar hebben aangetast (Korian, Orpéa), maar ook door het niveau van de door de vastgoedfondsen geboden rendementen, dat niet meer voldoende is om de stijging van de inflatie te compenseren.

Deze ultragespecialiseerde vastgoedfondsen worden geconfronteerd met een groot probleem: een krappe markt, waarin het enthousiasme van investeerders het aanbod sterk heeft verminderd. En wat zijn de gevolgen? Enerzijds is er weinig zorgvastgoed beschikbaar voor verkoop, wat het moeilijk maakt om de door de zorgvastgoedfondsen bijeengebrachte gelden te gebruiken. Anderzijds zijn de aankoopprijzen van deze gebouwen geëxplodeerd, hetgeen onvermijdelijk gevolgen heeft voor het rendement dat deze vastgoedfondsen de investeerders kunnen bieden. In 2021 varieerde het rendement van de top 4 van de zorgvastgoedfondsen van 4,02% tot 5,10%, terwijl CORUM Origin 7,03%, CORUM XL 5,84% en CORUM Eurion 6,12% in verschillende sectoren noteerde7.

In tegenstelling tot wat het lijkt, is fondsenwerving geen doel op zich en is een overvloed aan kapitaal niet noodzakelijk goed nieuws voor de beleggers: het moet vooral goed worden belegd door de vastgoedbeheerders. Laten we duidelijk zijn: de gezondheidzorgsector is zeker geen sector die volledig uitgesloten moet worden. Maar vandaag investeren betekent de juiste vragen stellen en goed in de gaten houden welke richting je op gaat!

 

1. Bron: ASPIM - "La collecte des fonds immobiliers grand public au premier semestre 2022" (Investeringen in vastgoedfondsen voor consumenten in de eerste helft van 2022), 20 juli 2022.
2. Bron: IEIF
3. Bron: ASPIM - "Les fonds immobiliers grand public 2021" (Vastgoedfondsen voor consumenten 2021), april 2022.
4. Rendement: uitkeringspercentage, gedefinieerd als het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), uitgekeerd voor jaar N (inclusief uitzonderlijke interimdividenden en het aandeel van de uitgekeerde meerwaarden, d.w.z. 1,25% voor CORUM Origin en 0,10% voor CORUM XL in 2021) gedeeld door de inschrijvingsprijs van het aandeel op 1 januari van jaar N. Deze indicator wordt gebruikt om de jaarlijkse financiële prestaties van een vastgoedfonds te meten.
5. Na aftrek van inschrijvings- en beheerkosten
6. Effectief rendement: het effectief rendement meet de rentabiliteit van de investering over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van de aandelen en de over de periode uitgekeerde dividenden, alsook met de door de belegger gedragen inschrijvings- en beheerkosten.
7. Bron: MeilleureSCPI.com

De producten die door CORUM Investments worden aangeboden, zijn beleggingen op lange termijn die geen garantie bieden op rendement of prestatie en die een risico inhouden op kapitaalverlies en liquiditeit. De inkomsten zijn niet gegarandeerd en hangen af van de ontwikkeling van de vastgoed- en financiële markten en van de wisselkoers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

CORUM Asset Management, een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 600.000, Handels- en Vennootschapsregister Parijs nr. 531 636 546, hoofdkantoor gevestigd te 1 rue Euler 75008 Parijs, erkend door de AMF (Autorité des marchés financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2) op 14 april 2011 onder het nummer GP-11000012 en onder de AIFM 2011/61/EU richtlijn.

Het beheert de vastgoedfondsen CORUM Origin en CORUM XL en CORUM Eurion. CORUM Origin, SCPI-visum nr. 12-17 van de AMF van 24 juli 2012; CORUM XL, SCPI-visum nr. 19-10 van de AMF van 28 mei 2019 en CORUM EURION, SCPI-visum nr. 20-04 van de AMF van 21 januari 2020. CORUM Investments is een merknaam van CORUM Asset Management.