Prestaties
Het leven van het vastgoedfonds

Vastgoedfondsen CORUM halen in 2023 opnieuw hun prestatiedoelstellingen

In een turbulent klimaat voor de vastgoedsector blijken de vastgoedfondsen van vastgoedvermogensbeheerder CORUM veerkrachtig en is de verwachting dat ze voor 2023 jaarresultaten neer zullen zetten die in lijn liggen met of zelfs beter zijn dan de gestelde rendementsdoelstellingen. CORUM geeft aan dat dit te danken is aan hun opportunistische en gedisciplineerde beheer.

Marktleider in fondsenwerving in de eerste helft van 2023

Hoewel de vastgoedfondsenmarkt als geheel te maken heeft met een daling van de netto kapitaalinstroom van, is CORUM de grootste beheermaatschappij van de sector in Frankrijk geworden, met 609 miljoen euro aan opgehaalde investeringen in de eerste helft van 2023 (+10% vergeleken met de eerste helft van 2022) 1.

"Hoewel fondsenwerving voor ons nooit een prestatie-indicator is geweest, is het nu eindelijk weer een troef geworden, op een moment dat alleen vastgoedfondsen die in staat zijn om te kopen zonder te lenen, kunnen blijven investeren", zegt Frédéric Puzin, oprichter van CORUM.
Dit jaar is het veel aantrekkelijker om vastgoed te kopen dan vorig jaar: omdat de vastgoedprijzen zijn gedaald, zijn de rendementen gestegen en is het nemen van risico's in deze gezondere omgeving lager.

CORUM heeft goed stand kunnen houden in een turbulente vastgoedmarkt

Sommige vastgoedfondsen op de markt ondervinden momenteel moeilijkheden door de algemene daling van de vastgoedprijzen. Zij zagen zich sinds begin dit jaar al genoodzaakt om hun aandeelprijzen te verlagen. Deze aankondigingen werden voorafgegaan door terugtrekkingen, die sindsdien zijn versneld, waardoor deze fondsen nu met liquiditeitsproblemen te kampen hebben. CORUM zegt daarentegen al jaren te waarschuwen voor de risico's die veel, vooral grotere, vastgoedfondsbeheerders nemen door ongelimiteerd aan te kopen in een zeer dure vastgoedmarkt. De vastgoedbeheerder heeft juist altijd geprobeerd een langetermijnvisie te hanteren en te anticiperen op een daling van de markt.

In een periode van geen of zeer lage rentestanden was het niet de vraag óf maar wanneer de rente weer zou stijgen, waardoor zonder enige aarzeling de huidige baisse op de markt ontstond... Vandaar de discipline om de kapitaalinstroom onder controle te houden, door middel van belangrijke restrictieve maatregelen die over een lange periode aan de vele partners van CORUM werden opgelegd. Vandaar ook de opportunistische aanpak van de vastgoedfondsen van de beheerder. Geen van de door CORUM aangeboden vastgoedfondsen zijn thematisch of geografisch beperkt. Dankzij dit opportunisme kunnen ze overal goede deals vinden, ongeacht de sector. Zo lanceerde CORUM het eerste Europese vastgoedfonds, CORUM Origin, gevolgd door het eerste Europese vastgoedfonds dat buiten de eurozone investeerde, CORUM XL.

CORUM vastgoedfondsen blijven hoogrenderend vastgoed kopen

Door het herstel van de vastgoedmarkt kan CORUM nu profiteren van gunstigere investeringsvoorwaarden: er is minder geld in omloop op de vastgoedmarkt, waardoor kopers met contant geld een aantrekkelijke prijs krijgen. Dit wordt geïllustreerd door de 15 aankopen die de CORUM vastgoedfondsen tot nu toe dit jaar hebben gedaan, voor een totaalbedrag van bijna 640 miljoen euro. Bij deze aankopen ging het om vastgoed met een aanzienlijk hoger aanvangsrendement 2
 

Aanvangsrendementen 2023

 

Effectief rendementsdoelstelling over 10 jaar van CORUM Eurion verhoogd van 4,5% naar 6,5%

Vastgoed kopen tegen aantrekkelijke prijzen en met zulke hoge rendementen verklaart waarom CORUM de effectief rendementsdoelstelling 3 van vastgoedfonds CORUM Eurion 4 onlangs heeft verhoogd van 4,5% naar 6,5%. Dit weerspiegelt het vertrouwen van de vastgoedvermogensbeheerder in de waarde van zijn vastgoedportefeuille en zijn vermogen om toekomstige kapitaalwinsten te genereren.

Prestaties in lijn met doelstellingen

De rendementsverwachtingen 5 voor 2023 zijn in lijn met de jaarrendementsdoelstellingen: 
 

Prognose rendementen 2023

 

De verhogingen van de aandeelprijzen die vorig jaar werden doorgevoerd (+4,13% voor CORUM Origin, +3,17% voor CORUM XL en +5,39% voor CORUM Eurion) hebben niet verhinderd dat elk van de vastgoedfondsen zijn doelstelling heeft gehaald. Dit is opvallende prestatie, want doorgaans geldt: hoe hoger de aandeelprijs, hoe lager het rendement. 

--- ---
 

1 Bron: ASPIM, Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM), 21 juli 2023.

2 Aanvangsrendement: Rendement op vastgoed op de dag van aankoop, dat wil zeggen de huur op jaarbasis afgezet tegen de aankoopprijs van het vastgoed, inclusief alle kosten (mutatierechten en marketingkosten). Het rendement van de gebouwen op het moment van aankoop houdt geen rekening met de kosten van het vastgoedfonds en is geen indicatie voor zijn jaarlijkse prestaties.

3 Effectief rendement meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen inschrijvings- en beheerskosten. Het effectief rendement over 10 jaar bedraagt 7,06% voor CORUM Origin, 10% voor CORUM XL en 6,5% voor CORUM Eurion.

4 CORUM Eurion is in Nederland vooralsnog alleen beschikbaar voor institutionele beleggers.

5 Rendement: het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, dat wil zeggen 0,94% voor CORUM Origin en 0,12% voor CORUM XL in 2022), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse financiële prestatie worden gemeten. In 2022 bedroeg het rendement van CORUM Origin 6,88%, CORUM XL 5,97% en CORUM Eurion 6,47%.