Prestaties
Het leven van het vastgoedfonds

Temidden van een nog altijd stijgende inflatie, hebben wij de aandeelprijs van onze 3 vastgoedfondsen verhoogd

Voor de eerste keer hebben wij in het 2e kwartaal van 2022 de aandeelprijs van alle drie de vastgoedfondsen verhoogd: CORUM Origin (+4,1%), CORUM XL (+3,2%) en CORUM Eurion (+5,4%). Goed nieuws voor de koopkracht van onze aandeelhouders.

“Beter twee keer dan één” en “Nooit twee zonder drie!” Deze slagzinnen illustreren de beslissing die wij in het tweede kwartaal hebben genomen om de koers van elk van onze drie fondsen te verhogen: +4,1% voor CORUM Origin, de zevende stijging in tien jaar (+13,5% in totaal); +3,2% voor CORUM XL, de tweede stijging in vijf jaar (+5,4% in totaal); en +5,4% voor CORUM Eurion, één jaar na een eerste stijging van 2% (dus al +7,4% sinds de lancering van CORUM Eurion in 2020).

Dit is de eerste keer dat we de prijs van onze drie vastgoedfondsen in hetzelfde kwartaal verhogen. Deze verhogingen versterken de werkelijke prestaties van uw beleggingen, naast de (potentiële) huurinkomsten die u worden uitbetaald en de eventuele uitkering van de meerwaarden die we genereren uit verkopen. Dit is een welkome stimulans in een tijd waarin de stijgende inflatie uw koopkracht uitholt...

Profiteren van de waardestijging van de activa van uw vastgoedfonds

Maar wat illustreren deze stijgingen? Ten eerste dat de vastgoedportefeuilles van de CORUM fondsen in waarde zijn gestegen. Zelfs midden in een gezondheidscrisis zijn wij kansen blijven grijpen. Maar alleen een stijging van de aandeelprijs kan de waardecreatie in de vastgoedportefeuille van uw vastgoedfonds concreet maken. U merkt deze aandeelprijsverhoging dan ook in uw zak op de dag dat u uw aandelen verkoopt.

Anderzijds zorgt een verhoging van de aandeelprijs voor gelijkheid tussen bestaande en nieuwe aandeelhouders: iedereen betaalt de juiste prijs, de prijs die daadwerkelijk overeenkomt met de waarde van het vastgoed op een bepaald moment. Zonder deze aanpassing zouden nieuwkomers namelijk worden bevoordeeld, ten nadele van onze bestaande aandeelhouders. Zij betalen dan een te lage inschrijvingsprijs, terwijl de bestaande aandeelhouders een prijs hebben betaald die in overeenstemming is met de werkelijke waarde van het vastgoed om het huidige rendement van hun vastgoedfonds te ontvangen. Wij zien er nauwlettend op toe dat onze bestaande aandeelhouders niet worden benadeeld, zelfs als dit betekent dat de kapitaalinstroom wordt beperkt door de aandeelprijs te verhogen. Dit in tegenstelling tot andere vastgoedaanbieders, die deze instroom liever blijven stimuleren door een aantrekkelijke prijs te bieden die niet in overeenstemming is met de waarde van het vastgoed. Maar hoe meer kapitaal het vastgoedfonds ophaalt, hoe sneller de verwatering van bestaande aandeelhouders...

Een keuze van de beheermaatschappij, ten gunste van de beleggers

Een dergelijke verhoging van de aandeelprijs is overigens geen beslissing zonder gevolgen voor de beheerders van het fonds: bij een gelijkblijvend bedrag aan uitgekeerd dividend, verlaagt de waardestijging automatisch het rendement van het vastgoedfonds. Ter illustratie: een rendement van 4% op basis van een aandeelwaarde van 105 in plaats van 100, houdt eigenlijk een rendement van 3,8% in plaats van 4% in. Hoe hoger de aandeelprijs, hoe moeilijker het wordt om de prestatiedoelstellingen te halen. Dat betekent feitelijk dat je steeds beter moet presteren.

Sommige vastgoedfondsen(aanbieders) vermijden liever een stijging van hun aandeelprijs... En de nieuwe indicator die de sector in Frankrijk probeert op te leggen, "algemene prestaties", versterkt hun positie. Op die manier zouden zij betere prestaties kunnen verkondigen zonder zelfs maar hun aandeelprijs te hoeven verhogen: de waardestijging van hun activa zou voldoende zijn om de cijfers op te blazen! Maar naar onze mening misleidt dit beleggers alleen maar... Laten we hier over enkele maanden op terugkomen, wanneer de jaarresultaten van de vastgoedfondsen worden gepubliceerd!

Eén ding is zeker bij CORUM: in deze periode van stijgende inflatie is het herwaarderen van de aandeelprijs - en dus het concretiseren in uw pocket van de waardecreatie van uw vastgoedfonds - een goede manier om uw belegging te behouden en op te krikken!

 

Het kopen van aandelen in de vastgoedfondsen CORUM Origin en CORUM XL is een vastgoedbelegging. Zoals alle vastgoedbeleggingen is het een langetermijnbelegging met beperkte liquiditeit. Wij adviseren een beleggingsperiode van 10 jaar. Allereerst is er een risico van kapitaalverlies. Bovendien zijn de inkomsten niet gegarandeerd en zullen zij afhangen van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt en de wisselkoers. CORUM Asset Management garandeert de terugkoop van uw aandelen niet. Tot slot, zoals bij elke belegging, is het belangrijk te onthouden dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst.