Prestaties

Onze update over de situatie in Oekraïne

De situatie in Oekraïne en de internationale gevolgen daarvan verontrusten ons allen, staten, burgers, ondernemingen, werknemers, beleggers en spaarders. 

Na de eerste dagen van verbijstering over een oorlog die zich voor onze ogen aan de poorten van Europa afspeelt, maken wij ons nu zorgen over de gevolgen van dit conflict voor ons dagelijks leven in de komende maanden en jaren. En investeringen en spaargelden maken deel uit van ons dagelijks leven omdat zij ons helpen ons voor te bereiden op de toekomst.

In deze context willen wij eraan herinneren dat de producten van CORUM Investments gebaseerd zijn op sterk gediversifieerde en streng geselecteerde vastgoedactiva en -portefeuilles, een strategie die de teams van de CORUM Groep altijd hebben aangehouden.

Geen aanwezigheid in Rusland en Oekraïne

Om te beginnen heeft geen van de vastgoedfondsen van CORUM Investments vastgoed in Rusland of Oekraïne.

Gediversifieerde activa belegd in veilige landen

Sinds hun oprichting hebben de fondsen CORUM Origin en CORUM XL hun beleggingen beperkt tot landen van de Europese Unie, waaronder het Verenigd Koninkrijk, dat toen nog lid was. Voor CORUM XL is dit speelveld uitgebreid tot Noorwegen in 2019 en tot Canada in 2020. In feite zijn de 17 landen waarin deze twee vastgoedfondsen beleggen, allemaal lid van de NAVO of de Europese Unie. 

In het oostelijke deel van Europa bezitten onze vastgoedfondsen vastgoed in de Baltische staten en Polen. De Poolse commerciële vastgoedmarkt werd niet getroffen door de Russische invasie van Oekraïne in 2014. Internationale bedrijven die nu in Oekraïne actief zijn, zijn begonnen hun werknemers en activiteiten naar Polen te verplaatsen, wat het land op middellange termijn ten goede zou kunnen komen. Bovendien moet worden opgemerkt dat de huurders van CORUM XL hun huur in euro's betalen. 

Wij steunen lokale initiatieven, zoals de actie van de Alior Bank, een huurder van CORUM XL in Warschau, die besloten heeft in het gebouw een kinderdagverblijf voor vluchtelingenkinderen op te richten. Wij zullen alle maatregelen steunen die onze huurders nemen om de Oekraïense bevolking te helpen. 

Internationale bedrijven, zelf gediversifieerd

De huurders van onze panden kunnen gedeeltelijk gevolgen ondervinden van dit conflict voor de deur van Europa. Maar het gaat hier om internationale ondernemingen die zelf sterk gediversifieerd zijn, over de hele wereld actief zijn en deze gevolgen kunnen opvangen. 

Bovendien verhoogt de verbintenis van de huurders om langetermijnhuurcontracten te sluiten de transparantie van de huurinkomsten.

Ons advies: diversifieer goed en overreageer niet te snel

In een crisissituatie die dagelijks nieuwe ontwikkelingen ondergaat, zijn er twee basisprincipes die u als leidraad moeten blijven nemen: kies voor een gediversifieerde visie op uw investeringen en overreageer niet te snel in het moment. Met dit in het achterhoofd zijn wij uiteraard beschikbaar om al uw vragen te beantwoorden.

 

De door CORUM Investments op de markt gebrachte producten zijn beleggingen op lange termijn die een risico van kapitaalverlies inhouden, geen garantie bieden op inkomsten en beperkt liquide zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De vastgoedfondsen CORUM Origin, AMF-visum nr. 12-17 van 24 juli 2012, en CORUM XL, AMF-visum nr. 19-10 van 28 mei 2019, worden beheerd door CORUM Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer, SAS met een kapitaal van € 600.000, RCS PARIS nr. 531 636 546. Maatschappelijke zetel 1 rue Euler 75008 Parijs. AMF-goedkeuring GP-11000012 van 14 april 2011.

Partager cet article