Prestaties

Onze experts lichten de waardestijging van het aandeel toe

 Frédéric Puzin, Florent Deleglise en Philippe Cervesi, die spraken op de afgelopen Algemene Vergadering van CORUM Origin en CORUM XL, geven uitleg over de begrippen vervangingswaarde, liquidatiewaarde en ontwikkeling van de aandeelprijs. Ze behandelen de zevende koersstijging van het CORUM Origin-aandeel en leggen uit hoe deze wordt gedefinieerd. 

Frédéric Puzin, Florent Deleglise en Philippe Cervesi, die spraken op de afgelopen Algemene Vergadering van CORUM Origin en CORUM XL, geven uitleg over de begrippen vervangingswaarde, liquidatiewaarde en ontwikkeling van de aandeelprijs. Ze behandelen de zevende koersstijging van het CORUM Origin-aandeel en leggen uit hoe deze wordt gedefinieerd. Frédéric Puzin, Florent Deleglise en Philippe Cervesi, die spraken op de afgelopen Algemene Vergadering van CORUM Origin en CORUM XL, geven uitleg over de begrippen vervangingswaarde, liquidatiewaarde en ontwikkeling van de aandeelprijs. Ze behandelen de zevende koersstijging van het CORUM Origin-aandeel en leggen uit hoe deze wordt gedefinieerd. Frédéric Puzin, Florent Deleglise en Philippe Cervesi, die spraken op de afgelopen Algemene Vergadering van CORUM Origin en CORUM XL, geven uitleg over de begrippen vervangingswaarde, liquidatiewaarde en ontwikkeling van de aandeelprijs. Ze behandelen de zevende koersstijging van het CORUM Origin-aandeel en leggen uit hoe deze wordt gedefinieerd. 

Florent Deleglise:

De prijs van een CORUM Origin-aandeel werd op 1 april 2022 voor de zevende keer sinds de lancering van het fonds verhoogd naar €1.135, een stijging van iets meer dan 4%. 

Wat is de reden voor deze verhoging? Die vloeit voort uit de aangegeven waarden, namelijk de liquidatiewaarde en de vervangingswaarde. 

Even ter herinnering: de liquidatiewaarde komt overeen met de verkoopwaarde van het vastgoedfonds. Met andere woorden, de marktwaarde van de gebouwen die de portefeuille van het fonds vormen, waaraan wij andere activa toevoegen zoals liquiditeiten. Deze liquidatiewaarde bedroeg € 920 per aandeel in 2020 en steeg tot € 963 per aandeel in 2021. 

Vervolgens komt de vervangingswaarde overeen met de liquidatiewaarde, vermeerderd met de kosten die nodig zijn voor de aankoop van het vastgoed dat deel uitmaakt van het vastgoedfonds. Kosten zoals notariskosten, registratierechten, taxaties en inschrijvingskosten. [De inschrijvingskosten worden eenmalig betaald, maar de acquisitiekosten worden bij elke aankoop van een gebouw gemaakt. Uiteindelijk worden zij gefinancierd door de nieuwe aandeelhouders, aangezien met de beleggingen van de nieuwe aandeelhouders nieuwe vastgoedobjecten worden gekocht en de acquisitiekosten worden gedekt]. De term vervanging is niet onbelangrijk, met andere woorden, je moet jezelf afvragen wat de kosten zouden zijn om je vastgoed weer op hetzelfde niveau te krijgen. Deze vervangingswaarde is gestegen van 31 december 2020, waar zij € 1.117 per aandeel bedroeg, naar € 1.177 per aandeel op 31 december 2021. 

Journalist: 

Is dat veel, 4.1%? 

Florent Deleglise: 

Ja dat is veel, en het is de hoogste stijging sinds de oprichting van uw fonds. Er zijn verschillende elementen die dit kunnen verklaren. Het eerste is dat er in 2020 geen aandeelprijsstijging was als gevolg van de bijzondere context van de COVID-crisis. Er was een zeker tijdsverschil en vandaag plukt u daar de vruchten van met deze waardestijging van meer dan 4%. 

Frédéric Puzin: 

Ik denk dat wat benadrukt moet worden, is dat uw vastgoedfonds de afgelopen 10 jaar het fonds was dat gemiddeld genomen zijn aandeelprijs het vaakst heeft verhoogd. Dat is een beleid dat wij altijd hebben gevoerd, ook al zijn wij soms voorzichtig geweest, zoals het geval was in 2020 en 2021. Het doel is om de prijs van de activa werkelijk te laten doorwerken in de aandelenkoers en om ervoor te zorgen dat beleggers die toetreden tot uw vastgoedfonds de juiste prijs betalen voor toegang. Als er een te groot verschil zou zijn, zou er op financieel niveau sprake zijn van een vorm van korting en verwatering. Dat wil zeggen dat nieuwe beleggers een goede deal zouden krijgen ten koste van bestaande beleggers. Daarom hebben wij deze koers altijd zeer regelmatig laten stijgen en dit is uniek op de markt, omdat je doorgaans aandeelprijsstijgingen elke 4 of 5 jaar ziet plaatsvinden. 

Philippe Cervesi: 

Er is nog een punt dat zeer belangrijk is om te vermelden, en dat is dat deze waarde en deze stijging van de prijs van een aandeel de visie weerspiegelen van de deskundigen die uw vastgoed (in de vastgoedportefeuille, red.) taxeren. Deze deskundigen zijn zoals iedereen, zij kunnen fouten maken en soms erg voorzichtig zijn, omdat hun verantwoordelijkheid kan worden aangesproken indien de beleggingsmaatschappij er niet in slaagt te verkopen tegen de getaxeerde prijs. Ik zal u een voorbeeld geven dat veelzeggend is en verklaart waarom wij bij CORUM de voorkeur geven aan meerwaarden. De gebouwen in Nederland (Leiden, red.) waar we het eerder over hadden, werden eind 2020 getaxeerd op 29 miljoen euro. Wij verkochten ze in 2021, dus 6 maanden later, voor €42 miljoen. We zien dat er relatief grote verschillen kunnen zijn tussen de marktwaarde en de werkelijke waarde op de dag dat je het daadwerkelijk op de markt brengt. Dit is ook de reden waarom het belangrijk is om u te laten profiteren van deze verkopen, het gaat er heel erg om dat je het juiste moment aangrijpt. 

Het kopen van aandelen in de vastgoedfondsen CORUM Origin en CORUM XL is een vastgoedbelegging. Zoals alle vastgoedbeleggingen is het een belegging op lange termijn met een beperkte liquiditeit. Allereerst is er een risico van kapitaalverlies. Daarnaast zijn de inkomsten niet gegarandeerd en afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt en de valutakoers. Wij raden een investeringsperiode van 10 jaar aan. Houd er rekening mee dat CORUM Asset Management de terugkoop van uw aandelen niet garandeert. Tot slot, zoals bij elke belegging zijn in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst.