Prestaties

Investeren in vastgoed in je eigen tempo: het voorbeeld van Alex

Investeren kan betekenen dat u al uw beschikbare vermogen in één keer investeert. Maar het kan ook betekenen dat u regelmatig en automatisch een bepaald bedrag stort, zonder dat u er eigenlijk nog bij stilstaat (of hoeft te staan)... Het Vastgoedinvesteringsplan is een optie die beschikbaar is bij beleggingen in vastgoedfondsen, en waarmee u de financiële lasten kunt verlagen terwijl u toch uw vermogen blijft opbouwen.

De producten die CORUM Investments op de markt brengt, zijn beleggingen op lange termijn die geen enkele rendementsgarantie bieden en die een risico van kapitaalverlies en liquiditeit inhouden. De inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van de ontwikkelingen van de vastgoed- en financiële markten en van de wisselkoers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

De investeringskeuze van Alex

Alex woont in regio Amsterdam. Hij is een IT-ingenieur en studeerde 5 jaar geleden af aan de hogeschool. Hij heeft een relatie, maar is nog niet getrouwd en heeft geen kinderen. Hij verdient een comfortabel salaris van € 3.000 netto per maand, na aftrek van inkomstenbelasting.

Tijdens de gezondheidscrisis zocht Alex naar spaar- en beleggingsoplossingen die overeen kwamen met zijn streven, om kapitaal op te bouwen en eventueel extra inkomsten te verwerven.

Hij koos voor de vastgoedbeleggingsfondsen van CORUM Investments, omwille van hun transparantie en hun concrete aanpak, en investeerde zo 20.000 euro van zijn vermogen in CORUM XL in mei 2020.

Na bespreking van zijn beleggingsdoelstellingen, zijn kennis van financiële producten en de voordelen en risico's van beleggen in vastgoedfondsen, raadde zijn adviseur hem aan om naast zijn initiële belegging gebruik te maken van een spaarplan, in de vorm van het Vastgoedinvesteringsplan.

Sindsdien stort Alex elke maand € 100 van zijn salaris in (aandelen van) CORUM XL. Deze investering legt niet te veel beperkingen op aan zijn dagelijks leven, en verhoogt geleidelijk zijn geld... maar ook de potentiële inkomsten die hij maandelijks, in de vorm van dividenden, uit dit vastgoedfonds ontvangt.

 

De belegging van Alex

De toekomstplannen van Alex kunnen veranderen en zijn investeringscapaciteit kan natuurlijk groter of kleiner worden... Maar als we er vanuit gaan dat hij zijn maandelijkse betaling van 100 euro aanhoudt, dan ziet u hier hoe zijn belegging zich in de loop van de tijd zou ontwikkelen.

 

2 jaar

5 jaar

10 jaar

15 jaar

 

Geïnvesteerd (in €)

 

22 400

26 000

32 000

38 000

Potentieel maandelijks dividend (in €)

90 1

105

130

155

Cumulatief uitgekeerde potentiële dividenden 2

1 564

5 096

12 184

20 771

 

Als hij het Periodiek Investeringsplan niet had geactiveerd en de € 100 per maand had uitgegeven, zou dit in de loop der jaren met zijn spaargeld zijn gebeurd:

 

2 jaar

5 jaar

10 jaar

15 jaar

 

Geïnvesteerd (in €)

 

20 000

20 000

20 000

20 000

Potentieel maandelijks dividend (in €)

83

83

83

83

Cumulatief uitgekeerde potentiële dividenden

1 500

4 500

9 500

14 500

 

Houd er rekening mee dat dit resultaat is berekend op basis van de niet-gegarandeerde jaarlijkse rendementsdoelstelling van CORUM XL (5%)³. Het is exclusief kosten en exclusief Franse en buitenlandse belastingen en vormt geen betrouwbare indicator voor de toekomstige performance van uw beleggingen. Het enige doel ervan is de mechanismen van uw belegging gedurende de beleggingsperiode te illustreren. Vastgoedbeleggingsfondsen houden risico's in, waaronder het risico van kapitaalverlies, en hun prestaties kunnen stijgen en dalen. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt u verzocht indien nodig contact op te nemen met een gespecialiseerde adviseur.

1. Potentieel dividend voor de eerste maand van het tweede jaar dat overeenkomt met de opbrengst van de aandelen in bezit.
2. Som van de dividenden sinds de start, met integratie van de potentiële dividenden die door het IAP worden gegenereerd en rekening houdend met de uitbetalingsperiode van de dividenden.
3. Rendement: uitkeringspercentage, gedefinieerd als het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds, namens de aandeelhouder), uitgekeerd voor het jaar N (met inbegrip van de uitzonderlijke interimdividenden en het aandeel in de uitgekeerde meerwaarden) gedeeld door de inschrijvingsprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N.

Vastgoedfonds CORUM XL, met visum nr. 19-10 van de AMF (Autorité des marchés financiers) van 28 mei 2019, wordt beheerd door CORUM Asset Management, een beleggingsmaatschappij, SAS met een aandelenkapitaal van € 600.000, Handel- en vennootschapsregister Parijs nr. 531 636 546, hoofdkantoor gevestigd te 1 rue Euler 75008 Parijs, goedgekeurd door de AMF (17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2) op 14 april 2011 onder het nummer GP-11000012 en onder het regime van de AIFM-Richtlijn 2011/61/UE.

Fotografie: Wes Hicks 

Partager cet article