In de media

Huurinkomsten nagenoeg op normaal niveau; prestatiedoelstellingen voor 2020 blijven gehandhaafd


In het kort:

- De jaarlijkse prestatiedoelstellingen* voor 2020 blijven gehandhaafd: 6% voor CORUM Origin, 5% voor CORUM XL, waarvan de prestaties in 2020 naar resultaten zelfs de 5,5% passeren.
- Huuropbrengsten stabiel in vergelijking met normaal.
- Laag aantal verzoeken om uitstel of opschorting van de huur, zonder gevolgen voor de prestaties van de vastgoedfondsen.
- Over de eerste acht maanden van 2020 bedraagt het gemiddelde maandelijkse dividend € 5,39 voor CORUM Origin en € 0,90 voor CORUM XL, vergeleken met de maandelijkse dividenddoelstelling van respectievelijk € 5,45 en € 0,78, die indiceren dat de prestatiedoelstellingen voor 2020 worden behaald.


 

De crisis ten gevolge van de COVID-19-epidemie heeft de hele wereld in een ongekende situatie gebracht: 4 miljard mensen hebben te maken gehad met restricties en de economie is tot stilstand gekomen. De gevolgen waren zeer groot voor bedrijven, die hun activiteiten voor enkele weken moesten stilleggen.

Sommige bedrijven ondervonden cashflowproblemen waardoor ze hun verhuurders, waaronder CORUM, vroegen hun huur uit te stellen of op te schorten. Deze verzoeken hebben tot op heden geen invloed gehad op de prestaties van de CORUM vastgoedfondsen.

Een nagenoeg normaal inningspercentage
De managers van de twee CORUM vastgoedfondsen hebben slechts op marginale basis een aantal verzoeken om huuruitstel aanvaard. Dit heeft geen invloed gehad op het inningspercentage ten opzichte van de voorgaande maanden. De inning van de huren lag dus dicht bij het normale niveau en heeft het mogelijk gemaakt om het niveau van het dividenden maandelijks dat aan de beleggers worden uitgekeerd, te behouden.

Dividendoverzichten tm aug 2020

Diversificatie en 100% intern beheer, de grondslagen voor de consistentie van de CORUM vastgoedfondsen
Sinds acht jaar steunt CORUM op een strategie die is gebaseerd op drie basisprincipes: sectorale diversificatie, geografische diversificatie en intern huurbeheer. Sectorale diversificatie maakt het mogelijk om het risico af te zwakken en te voorkomen dat aandeelhouders overmatig worden blootgesteld aan de crisis waarmee een bepaalde sector, zoals hotels of restaurants, wordt geconfronteerd. Geografische diversificatie heeft het voordeel dat beleggers worden afgeschermd van extreme regionaal specifieke situaties. De economische recessie zal in Italië niet dezelfde zijn als bijvoorbeeld in Polen of Finland. Tot slot zorgt het team voor 100% intern beheer van de huurders. Naast de nauwgezette aandacht voor hun financiële welzijn, stellen de nauwe relaties die we met de huurders hebben ontwikkeld ons in staat om een permanente en waardevolle dialoog met hen te onderhouden. Juist daarom hebben we ervoor gekozen om direct met hen samen te werken.

Doelstellingen behaald in 2020
Deze crisis heeft de sterke overtuigingen van de managers van onze vastgoedfondsen bevestigd: solide huurders, die zich verbinden aan lange termijn-huurcontracten, wat op zijn beurt waarde creëert voor de beleggers. Het is ook onze overtuiging dat transparante communicatie iedereen in staat stelt de impact van de crisis op zijn of haar investeringen te kennen. Gezien de kwaliteit van onze huurders en onze vastgoedportefeuille, en ondanks zeer moeilijke omstandigheden, zullen onze jaarlijkse prestatiedoelstellingen worden gehaald:

6% voor CORUM Origin, 5 % voor CORUM XL, waarvan het resultaat in 2020 naar verwachting zelfs de 5,5% passeert.

Desondanks blijven we alert op de ontwikkeling van de economische situatie en benaderen we de komende maanden met de nodige voorzichtigheid.

Frédéric Puzin, voorzitter CORUM

"Voor het 9e achtereenvolgende jaar zal het CORUM zijn doelstellingen halen of overtreffen dankzij een 100% intern, wendbaar en opportunistisch management. De fundamenten van onze vastgoedfondsen zijn solide, zoals blijkt uit de periode die we net hebben doorgemaakt. Deze periode heeft veel onzekerheden en risico's met zich meegebracht, maar zoals zo vaak bieden deze situaties ook kansen, en die trachten wij te identificeren en te benutten."

Partager cet article