Prestaties
Het leven van het vastgoedfonds

Hoeveel zou u verdiend hebben als u 11 jaar geleden in CORUM Origin had belegd?

Hoeveel zou u verdiend hebben als u in 2012 10.000 euro in CORUM had belegd? Een aantal van onze aandeelhouders zou het antwoord namens ons kunnen geven, aangezien zij deel uitmaakten van de groep van allereerste beleggers die vertrouwen in ons vastgoedfonds en onze strategie hadden en in CORUM Origin investeerden (dat destijds overigens onder de naam "CORUM Convictions" op de markt was gebracht). En dus nog altijd CORUM-aandeelhouder zijn!

De bovenstaande grafiek van de afgelopen 11 jaar spreekt voor zich: als u de ontvangen dividenden (inclusief huurgelden en meerwaarden) + de verscheidene prijsstijgingen van het aandeel sinds 2012 bij elkaar optelt, zou uw belegging van 10.000 euro in CORUM Origin vandaag de dag bijna 20.000 euro waard zijn! Het is de daadwerkelijke prestatie van het vastgoedfonds, die bestaat uit:

  • de huren die wij u uitbetalen,
  • de meerwaarden op de verkoop van gebouwen die aan u worden uitgekeerd
  • de herwaardering van de aandeelprijs, die de meerwaarde van de activa in het vastgoedfonds uitdrukt.

Deze performance meet de waardecreatie van uw belegging en komt overeen met wat u daadwerkelijk in handen krijgt door te beleggen in een CORUM vastgoedfonds. En de getoonde cijfers zijn ná aftrek van de beheer- en inschrijvingskosten, die wij rekenen voor ons werk ten dienste van uw belegging. Om deze kosten af te kunnen schrijven, adviseren wij daarom om CORUM vastgoedfondsaandelen minimaal 8 tot 10 jaar aan te houden.

Zoals u kunt zien is de waarde van de activa gestegen van 10.000 euro geïnvesteerd in 2012 tot 11.350 euro in 2022, een stijging van 13,5%. Qua inkomsten is er in 11 jaar 7.528 euro uitgekeerd, en eind 2023 mogelijk zelfs 8.209 euro als de rendementsdoelstelling van CORUM Origin (van 6%) ook dit jaar wordt gehaald. Okee, in het verleden behaalde resultaten zijn natuurlijk geen garantie voor toekomstige resultaten, maar weinig beleggingen kunnen zich meten met deze prestaties en consistentie... Dit is een mooie bevestiging voor degenen die ervoor gekozen hebben te beleggen in CORUM vastgoedfondsen om (passief) hun inkomen te verbeteren en hun vermogen te laten groeien.

Deze prestatie is overigens niet magisch tot stand gekomen! Het is het resultaat van onze opportunistische aanpak en brengt veel werk met zich mee. En het is aan ons om het de komende jaren minstens even goed of zelfs beter te doen om onze aandeelhouders tevreden te blijven stellen...

 

Goed om te weten: 

Het rendement voor 2023 (in de grafiek) is berekend op de jaarlijkse rendementsdoelstelling van 6% (niet gegarandeerd).

Vastgoedfonds CORUM Origin heeft een effectief rendement van 7,06% over 10 jaar. Het effectief rendement meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen inschrijvings- en beheerskosten.

 

Dit artikel heeft een commercieel karakter en is niet voldoende om een beleggingsbeslissing op te baseren. De informatiedocumenten van de vastgoedfondsen zijn beschikbaar op www corum.nl.

De door CORUM verkochte producten zijn langetermijnbeleggingen die geen rendements- of resultaatsgarantie bieden en een risico van kapitaalverlies en liquiditeit inhouden. De inkomsten zijn niet gegarandeerd en hangen af van de ontwikkeling van de vastgoed- en financiële markten en van de wisselkoers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Vastgoedfonds CORUM Origin, met SCPI-visum nr. 12-17 van de AMF van 24 juli 2012, wordt beheerd door CORUM Asset Management, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 600.000, handels- en vennootschapsregister Parijs nummer 531 636 546, statutaire zetel te 1 rue Euler 75008 Parijs, erkend door de AMF (Autorité des marchés financiers, Franse Autoriteit Financiële Markten, 17 place de la Bourse, 75082 Parijs Cedex 2) op 14 april 2011 onder nummer GP 11000012 en onder het regime van AIFM-richtlijn 2011/61/EU.