Prestaties

Hoe herbeleg je de dividenden van je vastgoedfonds: het voorbeeld van Juliette

Geld opzij zetten zonder erover na te denken. Dat is wat veel spaarders en investeerders nastreven... In de CORUM-vastgoedfondsen is de herbelegging van dividenden een beschikbare en flexibele optie waarmee je maandelijks je vermogen kunt blijven opbouwen.

De producten die CORUM Investments op de markt brengt, zijn beleggingen op lange termijn die geen garantie bieden op rendement en een risico inhouden op kapitaalverlies en liquiditeit. Inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van de ontwikkelingen op de vastgoed- en financiële markten en van de wisselkoers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

De keuze van Juliette

Juliette woont in de regio Utrecht in Nederland met haar echtgenoot Samuel en hun kinderen, Lea en Arthur, een tweeling van 8 jaar. Ze werkt als salesmedewerker voor een voedselverwerkingsbedrijf. Het huishouden heeft een maandelijks inkomen van ongeveer 4.500 euro, na inkomstenbelasting.   

Juliette wil het beste voor haar kinderen, en grijpt elke kans aan die haar geboden wordt om voor hen een mooie toekomst uit te stippelen... Hun studie is erg belangrijk voor haar en ze weet dat ze qua budget als richtlijn rekening moet houden met ongeveer €12.000 per kind per jaar*.   

Juliette deelde haar project met haar CORUM-investeringsadviseur. De adviseur kon Juliette's doelstellingen, haar huidige vermogen, haar inkomsten en uitgaven, maar ook haar risicoaversie en haar kennis van de verschillende beleggingsoplossingen beoordelen. Juliette vertelde hem dat zij € 80.000, die nu op haar rekeningen stond en afkomstig was uit een erfenis, wilde beleggen om extra inkomsten te genereren voor de opleiding van haar kinderen.    

Haar adviseur stelde haar twee oplossingen voor: een splitsingsabonnement, waarbij zij aan het einde van een periode van 10 jaar weer volledig eigenaar wordt van de aandelen van het vastgoedfonds (en dus van de potentiële dividenden), of een flexibelere regeling waarbij de potentiële dividenden geheel of gedeeltelijk worden herbelegd - met de mogelijkheid om deze optie op te schorten als zij die nodig heeft of als zij een tegenslag te verwerken krijgt.   

Juliette heeft bijvoorbeeld € 80.000 geïnvesteerd in het vastgoedfonds CORUM Origin, dat een niet-gegarandeerde jaarlijkse prestatiedoelstelling van 6% heeft, en ervoor gekozen om 80% van de dividenden te herbeleggen. Deze belegging kan haar dus een potentieel extra inkomen bieden en tegelijkertijd haar kapitaal verhogen - maar ook het potentiële inkomen dat ze over 10 jaar zal ontvangen, wanneer de tweeling gaat studeren.   

 

De belegging van Juliette

De plannen van Juliette kunnen natuurlijk veranderen en haar vermogen om de potentiële dividenden van haar vastgoedfonds te herbeleggen kan ook veranderen. Ervan uitgaande dat zij 80% van de dividenden blijft herbeleggen, zou haar belegging zich in de loop der tijd als volgt ontwikkelen, waarbij de herbelegging na 10 jaar wordt stopgezet. Dit zou haar een extra inkomen opleveren van ongeveer €607 bruto per maand, een aanzienlijk bedrag om de studie van haar tweeling te bekostigen. 


  

Start

2 jaar

5 jaar

10 jaar

15 jaar

Percentage herbelegd dividend  

80%

80%

80%

0%

0%

Geïnvesteerd kapitaal,
incl. herbelegd dividend (in €)  

 80.000 

 85.845 

 98.784 

 124.341 

 124.341 

Potentieel maandelijks dividend
(in €)  

  

418 1) 

481

607

622

Waarvan herbelegd  

  

334

385

0

0

Waarvan uitgekeerd  

  

84 

96 

607

622

Cumulatief uitgekeerd potentieel dividend 2)  

  

7.306

23.480

56.033

93.300 

Waarvan herbelegd  

  

5.845

18.784

44.340

44.340

Waarvan ontvangen 

  

1.461

4.696

11.693

48.960


Houd er rekening mee dat dit resultaat berekend is op basis van de doelstelling van CORUM ORIGIN van een niet-gegarandeerd jaarlijks rendement (6%) 3). Het is exclusief kosten en exclusief Franse en buitenlandse belastingen en biedt geen betrouwbare indicatie van het toekomstige rendement van je beleggingen. Het is alleen bedoeld ter illustratie van de mechanismen van je belegging gedurende de beleggingsperiode. Aan vastgoedfondsen zijn risico's verbonden, waaronder het risico van kapitaalverlies, en hun rendement kan zowel stijgen als dalen. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt - indien nodig - aangeraden contact op te nemen met een deskundig adviseur. 

Door 

CHLOÉ BOYELDIEU 
 

1) Potentieel dividend voor de eerste maand van het tweede jaar dat overeenstemt met het rendement van de aandelen in dividendgerechtigde periode.   

2) Som van de dividenden sinds de start, inclusief de potentiële dividenden gegenereerd door de herbelegging van de dividenden en rekening houdend met de uitkeringsperiode van de dividenden.   

3) Rendement: uitkeringspercentage, geIdefinieerd als het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), uitgekeerd voor het jaar N (inclusief uitzonderlijke interim-dividenden en het deel van de uitgekeerde meerwaarden) gedeeld door de inschrijvingsprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N.   

*Bron: NIBUD 

Het vastgoedfonds CORUM Origin, SCPI visum nr. 12-17 van de AMF van 24 juli 2012 wordt beheerd door CORUM Asset Management, een beheermaatschappij, SAS met een aandelenkapitaal van €600.000, Handels- en vennootschapsregister te Parijs: nr. 531 636 546, hoofdkantoor gevestigd te 1 rue Euler 75008 Parijs, goedgekeurd door de AMF (Autorité des marchés financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2) op 14 april 2011 onder het nummer GP-11000012 en op grond van de AIFM-Richtlijn 2011/61/UE.    

Fotografie: Jenny Ueberberg 

Partager cet article