Prestaties

Hoe diversifieert u uw beleggingen?

Door Frédéric Puzin

In een wereldwijde context van vermogensbeheer zijn de beleggingskeuzes voor investeerders steeds gevarieerder; van woningen tot spaarrekeningen, levensverzekeringen en vastgoedbeleggingsfondsen. Er zijn vele beleggingsmogelijkheden die min of meer zijn afgestemd op de projecten van elke belegger.

Het bepalen van de huidige en toekomstige behoeften van elke belegger is een fundamentele stap in de keuze van een toekomstige belegging. De belegger moet dan zijn beleggingscapaciteit, zijn beleggingshorizon en zijn risicotolerantie bepalen. 

Er bestaat geen goede beleggingsstrategie, alleen een strategie die is aangepast aan iemands persoonlijke en financiële situatie.
Diversificatie is een essentieel element waarmee rekening moet worden gehouden bij beleggingsprojecten, maar het kan niet als een doel op zich worden beschouwd.

Wat betekent het om uw beleggingen te diversifiëren?

Zoals hierboven vermeld, zijn de beleggingsdoelstellingen persoonlijk, divers en verschillend naargelang de vermogenssituatie: financiering van de opleiding van uw kinderen, groei van uw vermogen, genereren van extra inkomsten, voorbereiding op uw pensioen of ter financiële bescherming van uw partner. Ook de beleggingsduur en de risicotolerantie zijn criteria waarmee rekening moet worden gehouden om passend op uw situatie in te spelen.

Wanneer het op beleggen aankomt, bestaat er niet zoiets als een nulrisico. Uw investering diversifiëren betekent dus het spreiden over verschillende soorten beleggingen: beleggen in uw eigen woning, spaardeposito’s, spaarpotje voor onvoorziene uitgaven, vastgoedbeleggingen middels een vastgoedfonds, aandelen, obligaties, enz.

De uitdrukking "niet alle eieren in één mandje leggen" krijgt zijn volle betekenis wanneer het gaat om groei van uw kapitaal en inkomsten, maar tegelijkertijd ook om de bescherming van uw vermogen tegen marktrisico's (of cycli).

De vraag hoe uw geld moet worden belegd, is daarom van cruciaal belang. Bovendien is het goed om te weten dat spreiding van vermogen een belangrijke rol speelt wanneer u een beleggingshorizon op lange termijn hebt. Daarom is de beoordeling van een risico/rendementsverhouding in overeenstemming met uw doelstellingen van cruciaal belang bij de keuze van de allocatie van uw belegging.

Waarom zou u uw beleggingen diversifiëren?

Elke investering houdt een zeker risico in dat u moet begrijpen voordat u besluit ermee verder te gaan.

Bovendien kan de economie fluctueren, met perioden van opwaartse en neerwaartse tendensen. Op lange termijn zullen verschillende soorten beleggingen (vastgoed, aandelen, obligaties, enz.) de neiging hebben zich verschillend te gedragen afhankelijk van het economisch klimaat. 

De rol van diversificatie is het risico van verlies te spreiden en te beperken, door te investeren in verschillende beleggingen of in een belegging die zelf gediversifieerd van aard is.

Spreiding van uw vermogen is een manier om verschillende scenario's op te vangen en te anticiperen op de risico's die samenhangen met een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een economische crisis die een bepaald land of een bepaalde sector treft).

Hoe kunt u uw investering diversifiëren met een vastgoedfonds?

Vooropgesteld moet worden dat de voornaamste voordelen van investeren in vastgoedfondsaandelen berusten op de verdeling van het huurrisico. 

Als we het voorbeeld van vastgoedfonds CORUM Origin nemen en kijken naar de samenstelling van haar vastgoedportefeuille, zien we dat een aandeelhouder zijn belegging heeft verspreid over 137 gebouwen, die worden verhuurd aan meer dan 292 huurders, gelegen in 13 landen van de eurozone (cijfers per 31.12.2021).

Deze geografische, sectorale en typologische diversificatie biedt een belegger een interessante spreiding van twee grote risico's: het risico van kapitaalverlies en van het huurrisico.

Laten we een vergelijking maken met een directe verhuurbelegging; in dat geval concentreert de belegging zich op één enkele flat die door één enkele huurder wordt bewoond. Wanneer de huur niet wordt betaald of wanneer de vastgoedmarkt verslechtert, kan dit een rechtstreekse impact hebben op de rentabiliteit van deze investering. In het geval van een vastgoedfonds zijn de inkomsten die zij in de vorm van dividenden aan haar beleggers uitkeert, afkomstig van de huren die zij ontvangt van de vele huurders. Eventuele schommelingen van de huurprijzen hebben dan ook een rechtstreekse uitwerking op de inkomsten van de beleggers. Maar als een van de huurders in de gebouwen van het vastgoedfonds zijn betalingsverplichting niet nakomt, zal dat directe effect worden afgezwakt door de andere ontvangen huurgelden.

GOED OM TE WETEN:

CORUM heeft er altijd voor gekozen om te profiteren van cycli (op het gebied van vastgoed, financiën en valuta) en tegelijkertijd haar investeringen te diversifiëren om de risico's te spreiden. Deze diversificatiestrategie is veelzijdig en omvat het land en de sector waarin de huurder actief is, het type vastgoed (kantoren, winkels, bedrijven, logistiek, enz.) en zelfs de valuta in het geval van CORUM XL. Deze strategie is erop gericht eventuele klappen op te vangen die worden veroorzaakt door crises in een bepaald land of een bepaalde sector, en aldus de rentabiliteit van de vastgoedportefeuille in stand te houden.

Partager cet article