Het leven van het vastgoedfonds
Prestaties
In de media

De 2022 resultaten: De CORUM vastgoedfondsen overtreffen opnieuw hun doelstellingen

Ondanks een wereldwijd turbulent 2022 toonden de vastgoedfondsen van CORUM hun veerkracht. De fondsen presteerden sterk en overtroffen hun doelstellingen. Rekening houdend met de uitgekeerde rendementen en de in 2022 gerealiseerde aandeelprijsstijgingen, is hun werkelijke prestatie1 dichtbij of zelfs boven de 10% uit gekomen.

Er is duidelijk een voor en na 2022: oorlog in Oekraïne, inflatie (volgens Eurostat gemiddeld bijna 10% zowel in Nederland als in Europa), stijgende rente, economische stagnatie, risico op recessie... De wereld is veranderd aan het einde van dit bewogen jaar, met een oorlog in Europa die de financiële markten begin 2022 aan het wankelen heeft gebracht: de aandelenmarkt eindigt het jaar met een verlies van 9,5% (Eurostoxx 50-index)2, de zogenaamde "risicovrije" Duitse staatsobligatiemarkt van 10 jaar met een verlies van 21,6%2, en de Europese high-yield obligatiemarkt met een verlies van 9,4% (IBOXXMJA-index)2.

Prestaties gestimuleerd door meerwaarden en stijging van aandeelprijzen in 2022

Het jaar was een mijlpaal voor de drie CORUM vastgoedfondsen, die in 2022 alle hun prestatiedoelstellingen hebben overtroffen.

Zij konden van drie prestatiemiddelen gebruikmaken:

1. De reguliere inning van huren, betaald door solide huurders, en uitgekeerd aan aandeelhouders in de vorm van maandelijkse dividenden.

2. De realisatie van meerwaarden op verkopen door CORUM Origin en CORUM XL. Met name de verkoop van een gebouw in Frankfurt dat CORUM Origin sinds 2015 in bezit had, leverde een meerwaarde op van nagenoeg 24 miljoen euro, oftewel bijna een derde van de aankoopprijs.
Dankzij deze combinatie van maandelijkse dividenden en dividenden uit meerwaarden konden de vastgoedfondsen rendementenrealiseren van:

 • 6,88% voor CORUM Origin, voor het 11e opeenvolgende jaar hoger dan (of gelijk aan) zijn doelstelling van 6%, met een effectief rendement4 over 10 jaar van 7,06%;
 • 5,97% voor CORUM XL, waarmee het zijn doelstelling van 5% voor het zesde achtereenvolgende jaar overtreft, met een effectief rendement4 over 5 jaar van 5,34% en een effectief rendementsdoelstelling over 10 jaar van 10%;
 • 6,47% voor CORUM Eurion, waarmee het voor het derde opeenvolgende jaar zijn rendementsdoelstelling3 en effectief rendement4 van 4,5% heeft overtroffen.

3. De stijging van hun aandelenkoers:

 • +4,13% op 1 april voor CORUM Origin; 
 • +3,17% op 1 juni voor CORUM XL; 
 • +5,39% op 1 juli voor CORUM Eurion.

In totaal hebben de vastgoedfondsen dus een werkelijke prestatie (maandelijkse dividenden + uitgekeerde meerwaarden + aandeelprijsstijging) van:

 • 11,01% voor CORUM Origin;
 • 9,14% voor CORUM XL;
 • 11,86% voor CORUM Eurion. 

Deze werkelijke prestaties zijn dus de rendementen die aandeelhouders die hun beleggingen in CORUM vastgoedfondsen hebben gestoken, daadwerkelijk hebben behaald. De werkelijke prestaties mogen niet worden verward met de door de markt gepropageerde 'algemene prestaties', die rekening houden met de waardestijging van het vastgoed, ook al worden deze niet aan de beleggers doorgegeven via een aandeelprijsstijging. 

 Vastgoedfonds    Rendement3 2022      Aandeelprijsstijging     Werkelijke prestatie   
 CORUM Origin   6,88% (doelstelling 6%)4,13% (1 april 2022)11,01%
 CORUM XL   5,97% (doelstelling 5%)3,17% (1 juni 2022)9,14%
 CORUM Eurion   6,47% (doelstelling 4,5%) 5,39% (1 juli 2022)11,86%

 

Het jaar 2022 kenmerkt zich (ook) door: 

 • Een stijging van de aandeelprijs voor alle drie de vastgoedfondsen;
 • Meer dan 1,2 miljard euro geïnvesteerd voor 45 aangekochte panden (tegenover 753 miljoen euro voor 28 panden aangekocht in 2021);
 • De acquisitie van een gebouw in België voor 173 miljoen euro met een huurcontract van 9,5 jaar, gekocht zonder financieringsvoorwaarden;
 • 24 miljoen euro aan meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van een gebouw in Duitsland, bijna een derde van de aankoopprijs. 

"Deze cijfers mogen de primaire doelstelling van CORUM niet camoufleren, namelijk: het belang van onze beleggers voorop stellen! 2023 zal een gelegenheid zijn om deze weg voort te zetten, met diverse grootschalige projecten om het aanbod van onze producten en tools voor beleggers uit te breiden. Hiermee willen we de performance van onze producten nog verder verbeteren, in een economisch klimaat dat nog altijd vrij complex is, maar meer investeringsmogelijkheden biedt. De markt is weer in handen van de kopers!", concludeert Frédéric Puzin, oprichter van CORUM.

Kerncijfers en hoogtepunten op 31/12/2022

 • Een internationale speler op het gebied van beleggingen, een 100% onafhankelijke groep
 • Meer dan 100.000 aandeelhouders, een toename van 25.000 aandeelhouders sinds eind 2021
 • Bijna 6,5 miljard euro aan activa onder beheer
 • 3 vastgoedfondsen geïnvesteerd in 17 landen
 • Meer dan 250 werknemers

1 Jaarrendement + aandeelprijsstijging lopend jaar
2 Bron: Bloomberg

3 Jaarrendement: het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, oftewel 0,94% voor CORUM Origin en 0,12% voor CORUM XL in 2022), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Deze indicator wordt gebruikt om de jaarlijkse financiële prestaties van de CORUM vastgoedfondsen te meten.

4 Effectief rendement meet de rentabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen inschrijvings- en beheerskosten.

De door CORUM verkochte producten zijn langetermijnbeleggingen die geen rendements- of rendementsgarantie bieden en een risico van kapitaalverlies en liquiditeit inhouden. De inkomsten zijn niet gegarandeerd en hangen af van de ontwikkeling van de vastgoed- en financiële markten en de wisselkoers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.