Prestaties

CORUM XL koopt 4 zorginstellingen in het Verenigd Koninkrijk

Trouw aan de opportunistische strategie van het vastgoedfonds, heeft CORUM XL zijn portefeuille verder gediversifieerd met de acquisitie van vier zorginstellingen in het Verenigd Koninkrijk. Dit is een kans om te profiteren van de sterke punten van de Britse en de zorgvastgoedmarkt, met nieuwe mogelijkheden na de onrust van de recente gebeurtenissen.

Een opportunistische en diversificatiestrategie

Als eerste gediversifieerde Franse vastgoedfonds dat buiten de eurozone investeert - zelfs aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, namelijk in Canada sinds 2020 - zet CORUM XL zijn ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk voort met de overname van een portefeuille van vier zorginstellingen in Kent en Sussex, twee populaire regio's in het zuiden van Engeland op minder dan 100 km van Londen.

CORUM XL, dat sinds 2017 in het Verenigd Koninkrijk aanwezig is, zet er zijn opportunistische strategie in: het fonds mikt op goede deals die het gevolg zijn van de prijsdaling op de professionele vastgoedmarkt, de vooruitzichten op hoge huurprijzen of schommelingen in het pond sterling (deze gebouwen werden aangekocht voor 1,18 pond tegen 1 euro, ter herinnering, het pond stond voor de Brexit op 1,39 tegen 1 euro), zonder een sector uit te sluiten. De aankoop van deze vier zorginstellingen biedt nu een nieuwe kans om de portefeuille verder te diversifiëren.

Een verantwoorde investering

Een van de sterke punten van zorgvastgoed: het groeipotentieel in relatie tot de menselijke uitdagingen van morgen, maar ook de veerkracht te midden van een gezondheidscrisis. Maar voor CORUM XL, net als voor CORUM Origin, is de aantrekkelijkheid van een sector niet elke prijs waard wanneer het reputatierisico hoog is. Dit was de reden voor de stormloop van beleggers in de afgelopen jaren, waardoor de prijzen tot ongekende hoogten zijn gestegen. En gevolg daarvan was het ontbreken van dit soort investeringen in de portefeuille van de CORUM vastgoedfondsen. De recente schandalen rond Orpéa en Korian hebben nu een nieuwe periode ingeluid, die wordt gekenmerkt door wantrouwen, een waarschijnlijke koerscorrectie en de mogelijke desinvestering van beleggers. En ze hebben een heilzame reputatieschok toegebracht aan de sector als geheel.

De voorwaarden van deze markt waren dus verenigbaar geworden met de strategie van CORUM XL.

De aankoop van deze portefeuille van 214 bedden voor 7.870 m² ligt in lijn met de niet-gegarandeerde prestatiedoelstelling van CORUM XL (5%* per jaar).

Het "triple net"-huurcontract (de huurder neemt alle lasten op zich, inclusief constructiewerkzaamheden), afgesloten voor 25 jaar, is eveneens gunstig voor CORUM XL. De huurder moet jaarlijks een minimuminvestering per bed doen, met indexering.

Ethische kwaliteiten van de huurder

De portefeuille wordt verhuurd aan Integrum Care Group (ICG) Ltd. CORUM heeft bijzonder veel aandacht besteed aan de morele waarden die deze operator nastreeft en heeft toegezien op een ethisch beheer ervan. ICG onderscheidt zich met name door haar maatschappelijk verantwoorde aanpak en de aandacht die zij besteedt aan het welzijn van haar bewoners. Alle faciliteiten in de portefeuille zijn gecontroleerd door de Care Quality Commission (de onafhankelijke regelgevende instantie voor de gezondheidszorg in Engeland, opgericht in 2009), waarvan het ratingsysteem, dat openbaar is gemaakt, vier categorieën omvat: Outstanding, Good, Requires Improvement, en Inadequate. Drie van de tehuizen in de portefeuille kregen de beoordeling Goed (zeer weinig verzorgingstehuizen in het VK krijgen de hoogste beoordeling). Het vierde gebouw, dat complexer is om te beoordelen vanwege zijn hybride status (half bejaardentehuis / half zorginstelling), kreeg een beoordeling "Verbetering nodig", maar dit had geen invloed op het vertrouwen van CORUM in dit gebouw. De commissie heeft geen tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg vastgesteld, maar wel verbeterpunten gesuggereerd op het gebied van logistiek en informatieverstrekking. Het personeel van elk van de inrichtingen wordt financieel gestimuleerd om de goede beoordeling te behouden en het management wordt regelmatig geëvalueerd.

Deze acquisitie is de 60e belegging van vastgoedfonds CORUM XL. Het wordt toegevoegd aan een portefeuille die reeds in 12 landen is belegd en opent de deur naar een nieuw soort sector. De kapitalisatie van CORUM XL bedraagt meer dan 1 miljard euro, namelijk 1.301 miljoen euro op 31 maart 2022, met meer dan 32.000 beleggers.

"Deze nieuwe investering is een kans die mogelijk werd gemaakt door de mediacontext die de markt weer tot rede zal brengen. Tegen de huidige trend in is deze transactie voor ons een gelegenheid om onze activa te diversifiëren, tegen financiële voorwaarden die in de gezondheidssector aanvaardbaar zijn geworden en zonder afbreuk te doen aan de menselijke waarden. Zo zien wij de duurzame beleggingsaanpak: door concrete en bindende acties, door de markt te begeleiden wanneer die dat echt nodig heeft. En dit alles om tegemoet te komen aan de belangrijkste verwachting van onze aandeelhouders: de performance van de beleggingen die zij ons hebben toevertrouwd", aldus Frédéric Puzin, voorzitter van de CORUM Groep.


* Dividendrendement: Het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, dat wil zeggen 1,25% in 2021), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse financiële prestatie van CORUM Origin worden gemeten.
Effectief rendementsdoelstelling van 10% over 10 jaar. Het effectief rendement meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen inschrijvings- en beheerskosten.

Vastgoedfondsen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke belegging, betreft ook dit een belegging op lange termijn met een beperkte liquiditeit en geen garantie op rendement of performance. Er bestaat allereerst een risico op kapitaalverlies. Bovendien zijn het belegde kapitaal en de inkomsten niet gegarandeerd en afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkten en de wisselkoers. In het verleden behaalde resultaten, evenals de door CORUM XL gedane investeringen, bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

 

Partager cet article