Prestaties

CORUM XL heeft zijn positie versterkt in 2021

Door
Frédéric Puzin

 

Een jaarrendement van 5,84%* in 2021: de jaarlijkse prestatiedoelstelling van vastgoedfonds CORUM XL is opnieuw overtroffen, zoals elk jaar sinds de lancering van het fonds in 2017.

Is CORUM XL anders dan het andere vastgoedfonds dat wij beleggers aanbieden?

Is CORUM XL anders dan ons andere vastgoedfonds CORUM Origin dat wij beleggers aanbieden? Ja, zeker weten! Uiteraard investeert het fonds in gebouwen die worden bezet door bedrijven die een lange termijn huurverplichting met ons aangaan. In het geval van CORUM XL worden huurders voor gemiddeld 6,5 jaar vastgelegd. En ja, net als CORUM Origin, probeert het de markten te benutten in plaats van eronder te lijden. Investeren in markten die gunstig zijn voor investeerders, verkopen in markten die gunstig zijn voor verkopers.

Maar het is het enige vastgoedfonds dat buiten de eurozone investeert, en is blootgesteld aan een extra risico: dat van de munt. Een risico, dat valt niet te ontkennen; een kans, daar zijn wij van overtuigd. Want net als bij vastgoed, als de investering in een land met een andere valuta wordt gedaan op een moment dat die valuta zwak lijkt ten opzichte van de euro, dan wordt het risico een kans. Net als de vastgoedmarkt. CORUM XL combineert beide.

Dit vijfde jaar waarin de doelstellingen werden overtroffen, is een bron van voldoening voor onze beleggers in CORUM XL. We kunnen natuurlijk niet weten of morgen hetzelfde zal zijn als gisteren. Maar we kunnen ons ertoe verbinden dat onze strategie niet zal veranderen.

Eerste vastgoedobject verkocht voor CORUM XL

CORUM XL bestaat inmiddels vijf jaar en kan dus een nieuwe fase in zijn ontwikkeling inluiden door te starten met het verkopen van gebouwen met het oog op het genereren van potentiële winsten en herinvesteringen. In het geval van CORUM XL moeten we proberen een winst op het vastgoed te laten samengaan met, indien het vastgoed gelegen is in een land buiten de eurozone, een winst op de valuta. Door te verkopen, wanneer de potentiële winst is gerealiseerd, wordt de gecreëerde waarde gekristalliseerd en verdwijnt het risico dat dit terugvalt: wat eenmaal gegeven is, wordt niet meer teruggenomen! En we hoeven er niet rouwig om te zijn als latere gebeurtenissen grotere winsten hadden kunnen opleveren door later te verkopen: beter één in the pocket, dan twee die wellicht plaatsgevonden hadden kunnen hebben.

CORUM XL heeft dus in december 2021 zijn eerste vastgoedobject verkocht, deel uitmakend van een groep van 9 hotels in Spanje (de andere 8 waren in handen van CORUM Origin). Deze transactie resulteerde in een meerwaarde van 1,9 miljoen euro, die aan alle aandeelhouders van CORUM XL is uitgekeerd. Een winst die rechtstreeks op hun bankrekening werd gestort!

Wat de vier valuta's in de portefeuille van uw vastgoedfonds betreft (Noorse kroon, Poolse zloty, Canadese dollar en pond sterling), blijven wij de ontwikkelingen volgen, en vooral de lange termijn-vooruitzichten. Het pond sterling steeg in 2021 met 6,2% ten opzichte van de euro en sloot het jaar af op 1,19. Daarbij moet worden bedacht dat de gemiddelde koers van de Britse acquisities van CORUM XL sinds de oprichting 1,13 bedraagt. De Canadese dollar is met bijna 8% gestegen ten opzichte van de euro. Maar we tellen uiteraard geen eieren voordat ze zijn gelegd, noch tellen we de opbrengsten van vastgoed voordat ze zijn verkocht. Anderzijds heeft het effect op de door CORUM XL in vreemde valuta ontvangen huren, die rechtstreeks van deze verhogingen profiteren, ook een positieve impact op de dividenden.

In 2022 houden we dezelfde koers aan als in 2017, toen CORUM XL werd gelanceerd.

Kiezen voor gediversifeerde vastgoedfondsen: interessante perspectieven

Aandelen in CORUM XL zijn geen gegarandeerde kapitaalbeleggingen. Zoals elke vastgoedbelegging bestaat er een risico op kapitaalverlies als gevolg van veranderingen op de vastgoedmarkten en in de wisselkoersen. Bovendien kunnen de inkomsten stijgen of dalen, afhankelijk van de situatie op de vastgoedmarkt.

Vanuit een beleggingsperspectief op lange termijn kunnen vastgoedfondsen niettemin uitzicht bieden op een hoog rendement. Daar zijn twee redenen voor: enerzijds bestaan ze uit gediversifieerde gebouwen die gelegen zijn in dynamische steden, in binnen- en buitenland; anderzijds bieden ze een effectieve spreiding van de huurrisico's, omdat ze in verschillende bedrijfssectoren beleggen en een grote verscheidenheid aan huurders hebben.

Het gemiddelde rendement van Franse SCPI’s (Société Civile de Placement Immobilier: niet-beursgenoteerde, open-end vastgoedfondsen) lag in 2020 op 4,18% en dat van 2021 op 4,3%. Maar sommige producten behaalden resultaten die daarboven lagen. En dat was het geval voor CORUM XL en CORUM Origin, tweee gediversifieerde SCPI's belegd in de eurozone en daarbuiten. In 2021 behaalden ze een rendement van respectievelijk 5,84%* en 7,03%*. Hun effectief rendementspercentage** bedraagt respectievelijk 10% over 10 jaar (doelstelling) en 6,6% over 10 jaar.


CORUM XL-aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft ook dit een belegging op lange termijn met een beperkte liquiditeit. Wij adviseren een beleggingshorizon van 10 jaar. Er bestaat allereerst een risico op kapitaalverlies. Bovendien zijn het belegde kapitaal en de inkomsten niet gegarandeerd en afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt. CORUM Asset Management garandeert de terugkoop van uw aandelen niet. Tot slot, zoals geldt voor elke belegging, zijn de prestaties uit het verleden geen garantie voor de toekomstige prestaties.

*Dividendrendement: Het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse inhoudingen, dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het uitzonderlijk interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, dat wil zeggen 0,10% in 2021 voor CORUM XL), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N.

**Effectief rendement: Dit meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel en het over de periode uitgekeerde dividend., en de inschrijvings- en beheerkosten betaald door de aandeelhouder. Het effectief rendement van CORUM XL over 10 jaar is 10%.

Partager cet article