Prestaties

CORUM verkoopt een gebouw in Duitsland en realiseert een recordwinst van bijna 24 miljoen euro

CORUM heeft met vastgoedfonds CORUM Origin een gebouw in Frankfurt (Duitsland) verkocht voor 95 miljoen euro. Het pand werd in 2015 voor 70,5 miljoen euro (exclusief kosten) overgenomen en verhuurd aan Deutsche Bank. De meerwaarde van bijna 24 miljoen euro die nu gerealiseerd is, is een record voor CORUM voor de verkoop van een pand en zal na aftrek van kosten volledig worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van het vastgoedfonds (aandeelhouders die op 31 december 2022 ten minste een aandeel van het vastgoedfonds CORUM Origin bezitten).

 

CORUM heeft gisteren voor 95 miljoen euro de verkoop afgerond van een kantoorgebouw uit de vastgoedportefeuille van vastgoedfonds CORUM Origin.

Het gebouw van 48.000 m2 werd zeven jaar geleden gekocht voor 71,4 miljoen euro (inclusief kosten). De transactie levert een bruto meerwaarde op van bijna 24 miljoen euro, oftewel circa 35% van de aankoopprijs. Qua bedrag is dit de grootste door CORUM gerealiseerde meerwaarde uit vastgoed ooit.

Deze meerwaarde, die na aftrek van kosten 18,5 miljoen euro bedraagt, zal volledig naar rato worden uitgekeerd aan de aandeelhouders die op 31 december 2022 aandelen CORUM Origin bezitten.

Deze meerwaarde komt bovenop de 4,7 miljoen euro kapitaalwinst die CORUM Origin in dit jaar al heeft gerealiseerd. Hiermee komt de teller op een totale netto kapitaalwinst van 23,2 miljoen euro over het jaar 2022, dat aan de aandeelhouders van CORUM Origin is uitgekeerd.

De aan- en verkoop een voorbeeld van de opportunistische strategie van CORUM

In 2015 riep de aankoop van dit gebouw enige scepsis op in de markt. Enerzijds had de huurder - Deutsche Bank - net een enorm verlies geleden als gevolg van de Griekse financiële crisis; anderzijds vertegenwoordigde dit gebouw alleen al 15,8% van de vastgoedportefeuille van het vastgoedfonds (tegenover 3,6% eind 2021). Hoewel de aankoop riskant leek, wogen de mogelijkheden om de waarde van het gebouw te verhogen en de vooruitzichten van de grootste Duitse bank, die de nodige maatregelen had genomen om haar rentabiliteit te herstellen, zwaarder. Het kantoorgebouw genereerde circa 43 miljoen euro aan huurinkomsten gedurende de zeven jaar dat het in bezit van CORUM was, wat neerkomt op een effectief rendement van 11,29% over de periode.

Tijdens de voorbereidingen voor verkoop signaleerde CORUM dat het gebouw meer waard was voor een investeerder in datacentra (diensten voor gegevensopslag en -beheer) dan een traditionele vastgoedinvesteerder. Van de vele geïnteresseerde partijen was het uiteindelijk een van de grootste aanbieders van datacentra in de VS die de verkoop naar zich toe wist te trekken.

Een prestatie die de voor 2022 verwachte doelstellingen overtreft

CORUM Origin was het eerste vastgoedfonds op de markt dat met een opportunistische en gediversifieerde strategie investeerde in de eurozone. Op 30 november 2022 had de vastgoedportefeuille 150 gebouwen in 13 landen, met een totale activawaarde van 2,3 miljard euro. Dankzij deze solide positionering heeft CORUM Origin zijn rendementsdoelstelling1 van 6% (na aftrek van beheerskosten) elk jaar gehaald of overtroffen. In 2021 behaalde het fonds nog een jaarresultaat van 7,03% en een effectief rendement2 van 6,60% over tien jaar. Dit jaar wordt een rendement van meer dan 6,5% verwacht.3

De meerwaarde die de verkoop van het aan Deutsche Bank verhuurde gebouw heeft opgeleverd, heeft het voor 2022 verwachte prestatieniveau van CORUM Origin versterkt. Net als de ontvangen huren vormen de kapitaalwinsten bij uitkering een bron van rendement voor aandeelhouders. Bovendien verhoogde het vastgoedfonds op 1 april nog zijn aandeelprijs met 4,1%. Rekening houdend met de potentiële dividenden die dit jaar zijn uitgekeerd, de stijging van de aandeelprijs en de uitgekeerde meerwaarden, zal het rendement dat de aandeelhouders dit jaar ontvangen naar verwachting meer dan 10% bedragen.

 

Vastgoedfondsen zijn langetermijnbeleggingen die geen rendementsgarantie bieden en een risico van kapitaalverlies en liquiditeit inhouden. De inkomsten zijn niet gegarandeerd en hangen af van de ontwikkeling van de vastgoed- en financiële markten en de wisselkoers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

1 Dividendrendement: Het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, dat wil zeggen 1,25% in 2021), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse financiële prestatie van CORUM Origin worden gemeten.

2 Effectief rendement: Dit meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen inschrijvings- en beheerskosten.

3 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.