Prestaties
Het leven van het vastgoedfonds

CORUM Origin, een prestatie in lijn met de doelstelling van 6%

In 2022 behaalde CORUM Origin een rendement van 6,88%, in lijn met de doelstelling van 6% die het al 11 jaar hanteert. En als we daarbij de 4,1% stijging van de aandeelprijs van afgelopen 1 april jl. optellen, bedraagt de werkelijke prestatie van het vastgoedfonds zelfs meer dan 11%. Een pleister op de zere ‘inflatie’-wond.

Laten we heel even teruggaan: in 2021 vestigde CORUM Origin een record aan meerwaarden in één jaar met maar liefst 9 verkopen, waardoor het fonds € 27,5 miljoen aan meerwaarden uit de verkoop van vastgoed aan zijn aandeelhouders kon uitkeren. In 2022 bouwde CORUM Origin dit succes verder uit, met meer dan € 31 miljoen aan meerwaarden uit 3 verkopen, die eveneens volledig aan de aandeelhouders werden uitgekeerd. Twaalf jaar na de lancering blijft het vastgoedfonds zijn portefeuille ontwikkelen en kansen benutten wanneer deze zich voordoen. Dit wordt geïllustreerd door de verkoop dit 4e kwartaal van een gebouw in Frankfurt, waarmee tevens een nieuw record werd gevestigd: de grootste door CORUM geregistreerde meerwaarde uit verkoop van één enkel gebouw, bijna € 24 miljoen!

Record meerwaarde voor de verkoop van één gebouw

Toegegeven, de aankoop van dit gebouw in 2015 werd door kenners van de vastgoedfondsenmarkt met de nodige scepsis ontvangen. Enerzijds had de huurder, Deutsche Bank, net een enorm verlies geleden door de Griekse financiële crisis; anderzijds vertegenwoordigde dit gebouw alleen al 15,8% van de vastgoedportefeuille van CORUM Origin (tegenover 3,6% eind 2021). De aankoop leek dus riskant... Maar onze investment en asset managers hadden een heel andere visie! Het rendement op het moment van aankoop1 van 7,4%, de mogelijkheden om de waarde van het gebouw te verhogen en de perspectieven die de toonaangevende Duitse bank bood, hadden hen overtuigd van deze aankoopkans. Toen wij vervolgens als enige potentiële koper tegenover de verkoper stonden, konden onze investment managers onder de best mogelijke voorwaarden over de aankoopprijs onderhandelen, en dus de perfecte voorwaarden bepalen voor deze succesvolle verkoop enkele jaren later. Hun gelijk is bevestigd!

Het gebouw heeft in de zeven jaar dat het in bezit was € 45 miljoen aan huurinkomsten opgeleverd, wat neerkomt op een gemiddeld rendement2 van 11,25% per jaar. Het is de huurder die waarde creëert in een gebouw! Toen het tijd was om de verkoop voor te bereiden, zagen onze asset managers dat het gunstiger was om het gebouw aan een investeerder die gespecialiseerd is in datacenters (een bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van de opslag en het beheer van computergegevens) te verkopen, in plaats van aan een traditionele vastgoedinvesteerder. Onze asset managers organiseerden een wedstrijd tussen verschillende exploitanten in de datacenter-sector voor de doorverkoop: niets groots, maar een eenvoudige manier om de beste prijs te krijgen! Uiteindelijk won een Amerikaans bedrijf de verkoop tegen een prijs van € 95 miljoen, waardoor CORUM Origin een meerwaarde van bijna € 24 miljoen kon opstrijken! Na aftrek van kosten werd € 18,5 miljoen aan onze CORUM Origin-aandeelhouders uitgekeerd.

Goed verkopen begint met goed kopen: er is uiteraard weinig hoop op meerwaarden als het gebouw tegen een te hoge prijs wordt gekocht... In dit geval heeft CORUM Origin ook in 2022 aankoopkansen gegrepen, met 22 nieuwe gebouwen in de portefeuille. De meest recente aankoop was een gebouw in het centrum van Brussel, verhuurd aan de Vlaamse regering. Met een aankoopprijs van meer dan € 170 miljoen is deze grote transactie de grootste die het vastgoedfonds ooit heeft ondertekend en illustreert het zijn kracht op de Europese markt in een tijd waarin kopers schaarser worden... en interessante deals op de markt dus toenemen! De stijging van de rente en de daling van de bankfinanciering staan uiteraard niet los van deze situatie. Het voordeel van CORUM Origin in deze context? Kunnen vertrouwen op de kracht van de beleggingen van de aandeelhouders.

Een rendement van 6,88 %

In het licht van de inflatie is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze beleggingen rendabel blijven. Het goede nieuws is dat de omstandigheden dit jaar goed waren om alle prestatiefactoren van het vastgoedfonds te benutten. Naast de meerwaarde betaalde CORUM Origin zijn aandeelhouders maandelijks de huurinkomsten uit zijn gebouwen. Met een rendement van 6,88% in 2022 is de doelstelling van 6% - van bijna twaalf jaar geleden - opnieuw overtroffen. Deze prestaties op lange termijn kunnen worden verklaard door de opportunistische strategie van CORUM Origin, die zorgvuldig gebouwen in de hele eurozone selecteert en vooral huurders kiest die de huur kunnen betalen. Bovendien heeft CORUM Origin op 1 april zijn aandeelprijs met 4,1% verhoogd, in overeenstemming met de waardestijging van zijn vastgoed. Bewijs van de kwaliteit van de portefeuille. En een bewijs dat onze managers vertrouwen hebben, ondanks het economische klimaat, na twee jaar van pandemie waarin zij liever op veilig speelden en een stijging van de aandeelprijs opschortte, ook al waren de gebouwen volgens de onafhankelijke taxateurs in waarde gestegen.

Betaalde huur + uitgekeerde meerwaarden + waardevermeerdering van de activa via de aandeelprijsstijging van CORUM Origin: waar het om gaat is dat alle door de beleggingen van de aandeelhouders gecreëerde waarde daadwerkelijk in hun zak terechtkomt. Dit wordt de werkelijke prestatie genoemd, niet te verwarren met de algemene prestatie-index van sommige vastgoedfondsen, waarin de waardestijging van de gebouwen wel is opgenomen, maar niet daadwerkelijk aan de beleggers wordt doorgegeven via een stijging van de aandeelprijs. In dit geval heeft CORUM Origin dus een werkelijk totaal rendement van 11,01% gegeven voor 2022: dit komt écht overeen met wat de beleggingen van de aandeelhouders in de loop van het jaar hebben opgeleverd. Laten we volgend jaar deze koers aanhouden, dankzij al onze 100.000 andere aandeelhouders die ons hun vertrouwen hebben geschonken!

Door
Frédéric Puzin

 

1 Het rendement van gebouwen op het moment van aankoop houdt geen rekening met de uitgaven van het vastgoedfonds en is geen garantie voor de jaarlijkse prestaties.
2 Effectief rendement

De aankoop van CORUM Origin-aandelen is een vastgoedbelegging. Zoals elke vastgoedbelegging is het een langetermijninvestering met een beperkte liquiditeit. Wij adviseren een beleggingstermijn van 10 jaar. Aan deze belegging zijn risico's verbonden. Allereerst is er een risico van kapitaalverlies. Bovendien zijn de inkomsten niet gegarandeerd en hangen ze af van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt en de wisselkoers. CORUM Asset Management biedt geen garantie voor de terugkoop van aandelen. Zoals bij elke belegging zijn in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst.