Prestaties

CORUM Origin: aandeelprijs opnieuw gestegen

De inschrijvingsprijs van het aandeel van vastgoedfonds CORUM Origin stijgt met €45, van €1.090 naar €1.135, inclusief inschrijvingskosten en commissie. Het doel? Om de aandeelprijs zo dicht mogelijk bij de waarde van de activa van het vastgoedfonds te houden, een belangrijke doelstelling van ons. Deze waardestijging, die het efficiënte beheer van het vastgoedfonds en de kwaliteit van haar activa weerspiegelt, zorgt ook voor gelijkheid tussen onze bestaande aandeelhouders en nieuwkomers.

Een regelmatige waardestijging

Wij hebben een verhoging van 4,1% doorgevoerd van de aandeelprijs van ons vastgoedfonds CORUM Origin, van 1.090 euro naar 1.135 euro. Dit is de zevende stijging in tien jaar voor het oudste vastgoedfonds in onze productenreeks, dat in 2012 werd gelanceerd tegen € 1.000 per aandeel (inclusief inschrijvingskosten en commissie), wat neerkomt op een stijging van 13,5% in tien jaar tijd.

Kwaliteit van activa en beheer

De stijging van de aandeelprijs toont aan dat het vastgoedfonds over een kwaliteitsportefeuille beschikt, die in waarde kan stijgen omdat ze tegen een goed onderhandelde prijs werd aangekocht, strategisch gelegen is en aan solide huurders wordt verhuurd. Het weerspiegelt de deskundigheid van onze teams over de hele linie, van de selectie van gebouwen tot het huurbeheer.

Deze herwaardering weerspiegelt de ontwikkeling die CORUM Origin sinds 2019 heeft doorgemaakt. Om haar beleggers een potentieel rendement te bieden, zoeken wij naar vastgoed dat niet alleen een hoog rendement oplevert, maar ook het potentieel heeft om in waarde te stijgen. Deze aanpak geldt des te meer in de context van de gezondheidscrisis: wij hebben nieuwe kansen weten te benutten met vastgoed dat onder marktwaarde is aangekocht en plukken daar nu al de vruchten van.

In 2021 hebben we met CORUM Origin negen acquisities gedaan, voor een totaalbedrag van 225 miljoen euro. Hiertoe behoren een kantoorgebouw in Rome (Italië) dat voor € 7 miljoen is aangekocht, met een aanvangsrendement van 9,5%; een kantoor- en winkelgebouw in Bologna (Italië) dat voor € 17 miljoen is aangekocht, met een aanvangsrendement van 8,3%; en een kantoorgebouw in Nieuwegein (Nederland) dat we voor € 48 miljoen aankochten, met een aanvangsrendement van 7,5%.

De waardestijging van het vastgoed concreet maken voor beleggers

Door de aandeelprijs te verhogen, kunnen wij enerzijds investeerders een aandeelwaarde bieden die in overeenstemming is met de getaxeerde waarde van de activa en anderzijds gelijkheid waarborgen tussen onze bestaande aandeelhouders en nieuwkomers.

Aandeelhouders die al in het fonds beleggen, hebben nu het genoegen hun vermogen concreet in waarde te zien stijgen: de koersstijging van het aandeel weerspiegelt de waardestijging van het vermogen, dat, zolang het niet is uitgekristalliseerd, niet door de aandeelhouder wordt verkregen. De herwaardering van de aandeelkoers geeft bovendien een commitment van het management weer. Voor de vaststelling van de aandeelprijs heeft de beheerder wettelijk een marge van +/- 10% van de vervangingswaarde van de activa van het vastgoedfonds (d.w.z. de getaxeerde waarde van de activa, met inbegrip van de beschikbare liquide middelen, en met inbegrip van de kosten die zouden moeten worden gemaakt om de activa op identieke wijze te vervangen). Het is voor ons dan ook een stevige beslissing om een herwaardering door te voeren. En in plaats van alleen maar bij vage begrippen als ‘algemene prestaties’ te blijven, dat ondanks dat het voor de beleggers geen enkele realiteit weerspiegelt tegenwoordig wel de nieuwe norm is, vertaalt de herwaardering van de aandeelprijs zich in een reële prestatie voor de aandeelhouders, zowel materieel als immaterieel. Deze wordt gecombineerd met eventuele meerwaarden uit de verkoop van vastgoed, uitgekeerd aan onze aandeelhouders: in 2021 was de € 27,5 miljoen aan meerwaarden goed voor 1,25% van de totale prestatie van CORUM Origin.

Nieuwe investeerders worden aandeelhouders in een vastgoedfonds dat heeft aangetoond dat zij in staat en bereid is haar aandeelprijs regelmatig te verhogen. Dit is een positief signaal, ook al zijn, laten we dat niet vergeten, in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst.

CORUM Origin, beloften al 10 jaar waargemaakt

In 2021 heeft CORUM Origin voor het tiende opeenvolgende jaar haar prestatiedoelstelling van 6% gehaald of zelfs overtroffen, met zelfs een opmerkelijke prestatie van 7,03%* in het afgelopen jaar, ondanks een wereldwijd onzeker klimaat. Deze prestatie is met name te danken aan meerwaarden uit de verkoop van gebouwen voor iets meer dan 150 miljoen euro. 

Frédéric Puzin, oprichter van CORUM, licht toe: "De koersstijging van CORUM Origin illustreert de kansen die we de afgelopen twee jaar ondanks de gezondheidscrisis hebben gegrepen. Wij beleggen in de eurozone, altijd met als leidend principe dat marktkansen benut moeten worden voordat zij daadwerkelijk kansen worden. En deze strategie blijft vruchten afwerpen voor onze beleggers.

Wij verhogen de aandeelprijs van CORUM Origin met 4,1% om de waardestijging van onze portefeuille te realiseren en door te sluizen naar de handen - en rekeningen - van onze aandeelhouders. Want zo komen de echte prestaties voor onze klanten tot uiting, meer dan via vage begrippen als ‘algemene prestaties’, die voor de meeste mensen weinig zeggen...".

Vastgoedfondsen zijn een vastgoedbelegging. Het zijn beleggingen op lange termijn die geen enkele garantie bieden op rendement of performance en die een risico van kapitaalverlies inhouden, inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van de ontwikkeling van de vastgoedmarkten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En verkopen gedaan door CORUM Origin zijn eveneens geen garantie voor toekomstige transacties.

Kerncijfers per 31 december 2021:

  • 39.020 aandeelhouders 
  • Kapitalisatie: 2,214 miljard euro 
  • Financiële bezettingsgraad: 96,09%
  • 137 gebouwen met een totale oppervlakte van 1,32 miljoen m2 
  • 292 huurders met een resterende looptijd van het huurcontract (gemiddelde duur dat huurders verplicht zijn huur te betalen) van 6,79 jaar

* Rendement: uitkeringspercentage, gedefinieerd als het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het vastgoedfonds voor rekening van de aandeelhouder), uitgekeerd voor het jaar N (met inbegrip van de uitzonderlijke interimdividenden en het aandeel in de uitgekeerde meerwaarden, 1,25% in 2021) gedeeld door de inschrijvingsprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Deze indicator meet de jaarlijkse financiële prestaties van CORUM Origin.

Het effectief rendement bedraagt 6,60% over 10 jaar en meet de rentabiliteit van de investering over een bepaalde periode. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel en de in de loop van de periode uitgekeerde dividenden, alsmede met de inschrijvings- en beheerskosten ten laste van de belegger.

CORUM L'Épargne, SAS met een maatschappelijk kapitaal van € 101.304,09 RCS Paris nr. 851 245 183, statutaire zetel 1 rue Euler 75008 Paris, ingeschreven bij de ORIAS onder nummer 20002932 (www.orias. fr) in haar hoedanigheid van financieel beleggingsadviseur, lid van de CNCIF, een door de AMF erkende kamer, als bank- en betalingsagent, als tussenpersoon in verzekeringen en als algemeen verzekeringsagent onder toezicht van de ACPR, 4, place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 9.
Het vastgoedfonds CORUM Origin, met visum n°12-17 van de AMF van 24/07/2012, wordt beheerd door CORUM Asset Management, een onafhankelijke maatschappij voor portefeuillebeheer, 1 rue Euler 75008 Parijs AMF goedkeuring GP-11000012 van 14 april 2011.