Prestaties

CORUM maakt zich opnieuw sterk voor zijn beleggers door de aandeelprijs van CORUM XL met +3,17% te verhogen

De inschrijvingsprijs van het vastgoedfonds CORUM XL-aandeel is met € 6 verhoogd, van € 189 naar € 195, inclusief inschrijvingskosten en commissies. Het streven is om de aandeelprijs zo dicht mogelijk bij de waarde van de activa van het fonds te houden, een sterke overtuiging van CORUM. Deze verhoging zorgt voor een eerlijke balans tussen bestaande aandeelhouders en nieuwe inschrijvers en maakt het mogelijk om concrete waarde te creëren ten gunste van de aandeelhouders.

Tweede stijging van de aandeelprijs in 5 jaar 

CORUM heeft een aandeelprijsstijging van 3,17% van haar vastgoedfonds CORUM XL aangekondigd, van €189 naar €195 (inclusief inschrijvingskosten en commissies). Voor het fonds, dat gelanceerd werd in 2017 tegen €185 per aandeel, is dit de tweede stijging in 5 jaar. Dit komt neer op een stijging van 5,4% sinds de lancering.

Deze verhoging volgt op de waardestijging van het vastgoed van CORUM XL en, in een context waarin het pond sterling sinds de Brexit in waarde is gestegen, een belangrijk feit aangezien meer dan de helft van de activa van CORUM XL zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt. 

Hoogwaardige, gediversifieerde portefeuille 

Het unieke van CORUM XL ligt in haar geografische diversiteit. Als eerste vastgoedfonds dat een strategie heeft ontwikkeld die zich niet beperkt tot de eurozone, bezit het nu gebouwen in 12 landen in Europa en aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.   

De prijsverhoging van de CORUM XL aandelen weerspiegelt de waardestijging van het vastgoed van het vastgoedfonds op de verschillende Europese markten.  

Het is bovendien het gevolg van de ontwikkeling van de valuta's van landen buiten de eurozone waarin het fonds is belegd, met name het pond sterling, de Noorse kroon, de Canadese dollar etc. Op fondsniveau zijn de valuta's sinds oprichting met 2,1% in waarde gestegen. Deze waardestijging is terug te zien in de euro-waarde van het vastgoed in de portefeuille.  

CORUM XL profiteert dus van de wisselkoersschommelingen voor haar opportunistische strategie van aan- en verkoop van vastgoed, waardoor haar diversificatie nog verder wordt versterkt. Dankzij dit beleid kan het vastgoedfonds een effectief rendementsdoelstelling van 10% over 10 jaar nastreven.

Waardecreatie in handen van de aandeelhouders

Begin 2022 heeft de verkoop van een hotel in Spanje een meerwaarde van 1,9 miljoen euro opgeleverd. Dit was een belangrijke gebeurtenis voor de aandeelhouders, aangezien de meerwaarde, zoals altijd, volledig aan hen werd uitgekeerd, waardoor zij waarde in handen kregen. 

Vandaag is het een herwaardering van de aandeelprijs die het mogelijk maakt de waardecreatie van de activa van het vastgoedfonds te kapitaliseren in de zak van de aandeelhouder. De aandeelhouder ontvangt het op de dag dat hij of zij zijn of haar aandelen verkoopt. De vermogensbeheerder beschikt over een redelijke flexibiliteit bij het bepalen van de aandeelprijs (+/- 10% van de vervangingswaarde van de portefeuille). Weinig vermogensbeheerders bieden een aandeelprijs aan die overeenkomt met de geschatte waarde van de activa. De herwaardering van de aandeelprijs is dus een duidelijke keuze van de bestuurders van CORUM. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk de aandeelhouders een aandeel aan te bieden waarvan de waarde in verhouding staat tot de geschatte waarde van de activa, en aldus de gelijkheid tussen bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders te waarborgen. 

Dit is de werkelijke performance voor de cliënt: een prestatie waarbij, naast het uitkeringspercentage* van het fonds, rekening wordt gehouden met de stijging van de aandeelprijs die daadwerkelijk wordt toegepast. Een echte performance dus, niet te verwarren met de "algemene prestaties"; een nieuwe indicator die door de sector is ingevoerd, maar die CORUM bestrijdt omdat het de beleggers dreigt te misleiden: de algemene prestatie is namelijk inclusief de waardestijging van de activa, ook als deze niet wordt doorberekend in de aandeelprijs. Zo kan elk vastgoedbeleggingsfonds waarvan de activa in waarde stijgen - en dat zijn er veel in deze post-covid periode - nu een geflatteerde algemene prestatie aankondigen, die niets te maken heeft met wat de aandeelhouder werkelijk ontvangt. En dit geldt zelfs als het uitkeringspercentage daalt. 

Een resultaat dat de afgelopen 5 jaar de doelstellingen altijd heeft overtroffen

Bij CORUM XL is er geen sprake van valse schijn: het getoonde rendement is het rendement dat de aandeelhouder daadwerkelijk ontvangt. Sinds de oprichting van CORUM XL overtreft het jaarlijkse rendement (inclusief meerwaarden) systematisch de doelstelling van 5% (5,84% rendement in 2021). 

Het behalen van de prestatiedoelstellingen maakt deel uit van het DNA van CORUM, dat als een van de weinige maatschappijen de ambities die haar vastgoedfondsen vanaf het begin nastreven, heeft uitgedragen: de drie CORUM-vastgoedfondsen onderscheiden zich door hun vermogen om jaar in jaar uit de vooropgestelde doelstellingen te behalen, uiteraard met de wetenschap dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige prestaties.  

Frédéric Puzin, oprichter van CORUM, zegt hierover: "CORUM XL was in veel markten een pionier, nog voordat andere beleggers hun oog op deze markten hadden laten vallen. Dankzij deze strategie hebben we kunnen profiteren van gunstige cycli en blijven we vruchten afwerpen voor onze aandeelhouders. Zoals beloofd, herwaarderen wij de aandeelprijs van het CORUM XL-vastgoedfonds met 3,17% om de waardestijging van de activa te consolideren en concreet aan onze aandeelhouders door te geven. Daarin ligt de échte prestatie voor onze klanten, en niet in de complexiteit van algemene prestatieconcepten die voor de meeste mensen moeilijk te begrijpen zijn..."

Vastgoedbeleggingsfondsen zijn een investering in vastgoed. Het zijn langetermijnbeleggingen die geen garantie bieden op rendement of prestaties en die een risico van kapitaalverlies inhouden. Inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van de ontwikkeling van de vastgoedmarkten en de wisselkoersen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En de gedane verkopen door CORUM XL zijn eveneens geen garantie voor haar toekomstige prestaties.

 

Kerncijfers per 31 maart 2022

  • 32.596 aandeelhouders
  • Kapitalisatie: € 1,301 miljard
  • Financiële bezettingsgraad: 99.31%
  • 62 gebouwen met een totale oppervlakte van 496 duizend m2
  • 135 huurders met een resterende looptijd van de huurovereenkomst (gemiddelde duur dat de huurders verplicht zijn huur te betalen) van 7,04 jaar

 

*Uitkeringspercentage: 5.84% in 2021

Dividendrendement: Het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, dat wil zeggen 0,10% in 2021), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse financiële prestatie van CORUM XL worden gemeten.

De rendementsdoelstelling over 10 jaar is 10%, waarmee de rentabiliteit van de belegging over een bepaalde periode wordt gemeten. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen inschrijvings- en beheerskosten.