In de media

CORUM Investments: Beleggen in vastgoed biedt stabiliteit in volatiele tijden

Ook in de voorgaande maanden heeft CORUM consistent dividend uitgekeerd in lijn met de prognose. Onlangs nog verzekerde CORUM-voorzitter Frédéric Puzin dat de beoogde rendementsdoelstellingen van de beide vastgoedfondsen voor dit jaar gehaald zullen worden. Fonds CORUM Origin sluit het jaar af met een percentage van 6% en CORUM XL heeft de doelstelling van 5% al bereikt en kan, volgens de schattingen van het CORUM-team, zelfs de 5,5% overstijgen. 

De afgelopen maanden heeft laten zien dat de strategie van CORUM beleggers stabiliteit biedt. Hoewel de toekomst in relatie tot de Covid-19 epidemie nog koffiedik kijken is, heeft de crisis tot nog toe een beperkte impact gehad op de prestaties van de CORUM fondsen. Edwin Lips, Head of Sales Nederland: “Door de economische en financiële gevolgen van deze crisis hebben onze fondsen vertrouwd op de strategie die we de afgelopen 9 jaar hebben gehanteerd. Dit heeft ons namelijk in staat gesteld om een huuropbrengstratio te handhaven die heel dicht bij het normale niveau ligt. En dit werpt zijn vruchten af, want ook in september hebben wij net als voorgaande maanden opnieuw dividend uitbetaald.”

CORUM Investments toonde ook in de zomermaanden juli en augustus aan dat investeren in CORUM XL en CORUM Origin een mogelijkheid kan zijn voor bijvoorbeeld de ZZP’er die nog geen oudedagsreserves opbouwt, of de actieve belegger die een deel van zijn vermogen stabiel wil alloceren. 

Om de sterke resultaten te bereiken, hecht het team van CORUM vooral veel waarde aan een nauwe relatie met de huurders van de panden in de portefeuille. Edwin Lips: “Wij spreken dan ook consequent over ‘partners’ als we het over huurders hebben en dat is geen loze kreet, maar hoe het voelt. Solide huurders zijn een van de belangrijkste bouwstenen van de formule van CORUM, wij kiezen deze partners dan ook zorgvuldig. En juist in deze tijden blijven wij zeer betrokken bij onze huurders. Een goede langdurige relatie zorgt er niet alleen voor dat we goed kunnen anticiperen op eventuele veranderingen bij onze huurders of in een specifieke markt, maar draagt ook concreet bij aan een betrouwbare en stabiele kasstroom, en dus een solide potentieel rendement voor de consumenten die inleggen bij CORUM.”

Bovendien verklaart de vermogensbeheerder dat de brede geografische en sectorale spreiding, te weten in zestien landen en zes economische sectoren, onlosmakelijk verbonden is aan de stabiele performance. Door in verschillende landen en sectoren te investeren, vermijden ze extreme lokale situaties of benutten ze juist. Edwin Lips: “We spreiden risico’s én kansen.”

* Brutodividend: een percentage van de aan de aandeelhouders uitgekeerde winst, vóór Franse en buitenlandse belastingen, exclusief de stijging van de nettowaarde van het aandeel. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie of garantie voor toekomstige resultaten.